Pojdi na vsebino

Občina Ig bo letos končala projekt »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«, ki obsega interpretacijski center z razstavo o biotski raznovrstnosti Barja in življenju koliščarjev ter muzej na prostem, poustvaritev koliščarske naselbine.

Ižanska kolišča na Ljubljanskem barju so skupaj s preostalimi kolišči okoli Alp že dobro desetletje uvrščena na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Koliščarji so na območju Barja živeli pred več tisočletji. Živeli so v bivališčih, zgrajenih na lesenih kolih, zabitih v tla, preživljali so se s poljedelstvom, živinorejo in lovom. V bližini Iga so bili odkriti ostanki najstarejših kolišč na Barju, najbolj znana med najdbami pa je idol iz žgane gline iz obdobja okrog leta 2000 pr. n. št, ki ga hrani Narodni muzej Slovenije.

Razstava in muzej na prostem

Obiskovalci si bodo v novem interpretacijskem centru ogledali razstavo o naravni pestrosti in dobi koliščarjev, zatem pa se bodo podali po povezovalni – učni poti do muzeja na prostem na sotočju Iščice in Želimeljščice, kjer bo pet avtentičnih kolib na kolih s prikazom dejavnosti koliščarjev. Prostorska zasnova območja intrepretacije kolišč, katerega namen je prikaz rekonstruiranih koliščarskih objektov, vključuje umetno ojezeritev dela območja in s tem prikaz značilnega ambienta kolišča ob robu vodne površine.

Koliščarji z Velikega jezera

Območje ureditve interpretacijskega centra in koliščarske naselbine je še v gradnji in zato še ni primerno za obisk. Obiskovalcem Iga, ki bi se želeli seznaniti z dediščino koliščarjev, je na voljo dolgoletna stalna razstava v središču kraja »Koliščarji z Velikega jezera«, ki jo je postavilo Društvo Fran Govekar Ig (ogled je mogoč ob vnaprejšnji napovedi), na Igu pa si lahko ogledajo tudi vodnjak s povečanim motivom idola, najbolj znane koliščarske najdbe na Barju.

Sorodne vsebine