Pojdi na vsebino

Na spletni strani Visit Ljubljana je odslej mogoče turistične znamenitosti, restavracije, hotele, kulturne ustanove, športne in druge objekte razvrščati glede na prilagoditve osebam z različnimi oviranostmi.

Pisma 092023 dostopnost Dunja Wedam

© Dunja Wedam

Obiskovalci lahko tako še pred prihodom v mesto pridobijo uporabne informacije o tem, kateri objekti so dostopni slepim in slabovidnim, gibalno oviranim ter gluhim in naglušnim. To jim občutno olajša načrtovanje obiska Ljubljane in njenega zaledja ter izboljša njihovo doživetje.

Za destinacijo brez ovir

Pri Turizmu Ljubljana so projekt izboljšanja splošne dostopnosti turistične infrastrukture v Ljubljani in preostali regiji Osrednja Slovenija začeli leta 2022. V sodelovanju z Zavodom Brez ovir so preverili dostopnost turistične ponudbe za gibalno ovirane, slepe in slabovidne osebe ter osebe z motnjami in izgubo sluha.

Vsi ponudniki, vključeni v analizo (okoli dvesto), so prejeli priporočila za izboljšave dostopnosti in se jih že tudi lotili. Turizem Ljubljana je, denimo, opremil svoj Turistični informacijski center (TIC) z mobilno slušno zanko.

Eden ključnih razvojnih temeljev

Zagotavljanje splošne dostopnosti turistične infrastrukture je eden ključnih temeljev nadaljnjega razvoja Ljubljane in njenega zaledja kot trajnostne, pametne in vključujoče turistične destinacije. Prilagoditve osebam z oviranostmi omogočajo enakopravnejši dostop obiskovalcev do najrazličnejših doživetij in drugih vsebin, v pomoč pa so tudi starejšim osebam, staršem z otroškimi vozički in drugim.

Sorodne vsebine