Pojdi na vsebino

Objekt/točka interesa je dostopna gibalno oviranim osebam, kar omogoča, da lahko vsi posamezniki, vključno tisti z omejeno gibljivostjo, v celoti uživajo v svoji izkušnji. Pod gibalno ovirane osebe spadajo posamezniki, ki uporabljajo invalidske ali otroške vozičke, bergle ali imajo težave pri premagovanju stopnic ali neenakih površin.

Objekt, označen z ikono "Dostopno givalno oviranim", izpolnjuje vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • Urejeno parkirno mesto za gibalno ovirane osebe             
  • Urejena pot od parkirišča/javnega prevoza do objekta
  • Urejen vhod za gibalno ovirane
  • Sanitarije urejene in dostopne gibalno oviranim
  • Urejena evakuacijska pot za gibalno ovirane        
  • Ustrezna dostopnost objekta za gibalno ovirane (prehodi, stopnišče, dvigalo, itd.)             
  • Dostopen prireditveni prostor za gibalno ovirane              
  • Dostopen informacijski pult/blagajna za gibalno ovirane
  • Dostopna in urejena spletna stran za osebe z različnimi oblikami oviranostmi
  • Primerno urejena soba za gibalno ovirane