Pojdi na vsebino

Objekt, označen z ikono "Dostopno slepim in slabovidnim osebam", izpolnjuje vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • Urejena pot od parkirišča/javnega prevoza do objekta za slepe in slabovidne                             
 • Urejen vhod za slepe in slabovidne                
 • Dostopne storitve za slepe in slabovidne (kontrasti, meni, itd.)                          
 • Sanitarije urejene in dostopne slepim in slabovidnim                             
 • Spletna stran je urejena za osebe z različnimi oblikami oviranosti                     
 • Urejena evakuacijska pot za slepe in slabovidne                       
 • Urejeni dostopi v objektu za slepe in slabovidne                      
 • Urejeno dvigalo v objektu za slepe in slabovidne                      
 • Primerna označitev v objektu za slepe in slabovidne               
 • Primerno označen informacijski pult za slepe in slabovidne                 
 • Predstavitveni materiali prilagojeni za slepe in slabovidne