Parkirišča za osebna vozila, ki so v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, so glede na bližino središča mesta razvrščena v štiri tarifne razrede. Poleg teh parkirišč v mestu obratuje še vrsta zasebnih parkirišč in garažnih hiš.

Več informacij o parkiranju v Ljubljani najdete na spletnih straneh podjetja JP LPT.

Območje kratkotrajnega parkiranja

V središču mesta lahko za krajši čas parkirate tudi na ulicah v območju kratkotrajnega parkiranja. Listek, ki ga kupite na parkomatu, namestite na vidno mesto, z notranje strani vetrobranskega stekla v vozilu. Parkomat ne vrača denarja, zato je potrebno plačati točen znesek. Dolžina časa parkiranja je od 30 minut do 120 minut.

Plačilo lahko opravite tudi s kartico Urbana, ali preko sms sporočila. Več informacij si lahko preberete na uradni spletni strani ali pa si s klikom naložite zloženko.

P+ R (parkirajte in se presedite na avtobus)

Na parkiriščih P + R (park and ride) parkirate, potem pa se v središče Ljubljane peljete z mestnim avtobusom. Ob nakupu parkirnega listka dobite dve vozovnici za mestni avtobus, ki veljata za dan, ko je bila parkirnina plačana.

Parkirišča P+R

  • P+R Dolgi most (iz smeri Primorske)
  • Garažna hiša P+R Športni park Stožice (iz smeri Gorenjske in Štajerske)
  • Garažna hiša P+R Studenec (iz smeri Dolenjske)
  • P+R Ježica (iz smeri Štajerske)
  • P+R Barje (iz smeri Dolenjske in Primorske)

Nepravilno parkiranje

Za vozila, parkirana nepravilno na površinah, ki temu niso namenjena, mestni redarji organizirajo odvoz s pajkom. Da vam vrnejo zaseženo vozilo, je potrebno plačati kazen.

Prevzem zaseženega vozila in plačilo kazni:
Avtosejem, Cesta dveh cesarjev
T: +386 (0)1 257 30 92
M: 051 358 832
W: Spletna stran Mestnega redarstva