Brezžično internetno omrežje WiFree Ljubljana vam omogoča brezplačen dostop do interneta. Delovanje omrežja je javno ob sprejemu splošnih pogojev delovanja in uporabe. 

Omrežje omogoča brezplačno uporabo do treh ur, kolikor je trajanje posameznega časovnega intervala, uporabnik pa lahko uporabo podaljšuje za dodatne časovne intervale.

Raziščite dogajanje v Mestni občini Ljubljana na spletnih straneh www.visitljubljana.com, www.ljubljana.si in www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/