Dobrepolje

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Dobrepolje, katerega središče je mesto Videm, je obsežno kraško polje, ki se, južno od Ljubljane, razprostira na območju dveh med seboj povezanih dolin.

Dobrepolje je znano po svojih naravnih lepotah. Značilnost te doline so kraške jame, med njimi je še posebej zanimiva Podpeška jama, ki jo je že davnega leta 1687 narisal J. V. Valvasor in velja za prvi jamski načrt v Sloveniji. Z njenim raziskovanjem si je Valvasor skušal razložiti presihanje Cerkniškega jezera. Zanimivi so tudi požiralniki Rašice v Ponikvah.

Te kraje in ljudi spremlja bogato izročilo petja, pustnih običajev (Ponikovske in »Zagariške mačkare«) ter priprava jedi (štula, poprtnik, ipd.).

Foto: TP

Pri cerkvi Sv. Antona nad Zdensko vasjo je največji lipov gaj v Sloveniji s stoletnimi lipami, kjer so potekali tradicionalni živilski sejmi, izpričani že v Valvasorjevemu času. Lipov gaj je spomeniško zaščiten. Cerkev Sv. Florijana v Ponikvah krasijo trije zlati baročni oltarji iz 17. stoletja. Stranski oltar Sv. Mihaela velja za enega izmed najlepših baročnih oltarjev v Sloveniji.

Svoj umetniški pečat sta v neposredni bližini cerkve Sv. Križa na Vidmu tem krajem zapustila tudi svetovno znana slikarja, kiparja in grafika brata France in Tone Kralj s kapelico Sv. Cirila in Metoda, z nagrobnikom družine Drobnič in spomenikom padlim v 1. svetovni vojni.

V južnem delu občine, v Strugah, se lahko v objemu narave sprehodimo po vaseh z lepo ohranjeno dediščino (Tisovec, Rapljevo) ali nadaljujemo pot do ostalin starega naselja »kočevskih Nemcev«, lahko si ogledamo kip Franceta Kralja ali pa spominsko ploščo Prešernovi teti Jeri v cerkvi Sv. Avguština.