Pojdi na vsebino

Regija Osrednja Slovenija ponuja odlične možnosti za sladkovodni ribolov v lepih in prijetnih naravnih okoljih.

Muharjenje na reki, v ozadju gozd.

Slovenija je majhna država, ki pa jo zaznamujeta velika naravna raznovrstnost ter izjemno vodno bogastvo. Polna je vodnih izvirov, slapov, sotesk, visokogorskih, ravninskih, naravnih in umetnih jezer, za ribolov je zanimivih več kot 20 vrst sladkovodnih rib. Med vrstami ribolova je izredno popularno muharjenje, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Zelo dobre so tudi možnosti za beličarjenje in vijačenje.

V rekah in potokih regije Osrednja Slovenija je mogoče loviti predvsem sulce, klene, potočne postrvi in lipane, v jezerih in ribnikih pa some, krape in ščuke.

Reka Ljubljanica, ki teče skozi Ljubljano, je eden od najboljših ciljev za kakovosten ribolov. Edinstvena "reka sedmih imen" na svoji poti večkrat ponikne v kraško podzemlje. Njena zadnja predhodnica, reka Unica, ki teče čez slikovito Planinsko polje, pa je ena najboljših slovenskih rek za muharjenje.

Unica na koncu Planinskega polja ponikne v podzemlje in spet privre na dan kot Ljubljanica na obrobju Ljubljanskega barja v okolici Vrhnike. Ljubljanica je, kot počasi tekoča reka, obdana z bujno vegetacijo, predvsem primerna za ribolov iz čolna. V svojih globinah skriva tako postrvi, lipane in sulce, kot tudi platnice, klene in ščuke. 

Nakup ribolovnih dovolilnic

Športni ribolov na rekah in jezerih ima v Sloveniji že več kot stoletno tradicijo. Ribe v celinskih vodah so naravni vir pod posebnim varstvom države, ribolov pa je urejen z Zakonom o sladkovodnem ribištvu.

Za ribolov potrebujete dovolilnico, ki jo glede na izbrani revir kupite pri ribiških družinah, nevladnih organizacijah, ki v imenu države upravljajo veliko večino slovenskih voda ter za nekatera ribolovna območja tudi na Zavodu za ribištvo Slovenije, ki upravlja manjši del voda.

Nakup dovolilnic je mogoč tudi prek spleta, na portalu Ribiške karte.

V Sloveniji se ribolov pogosto izvaja na zadnje čase vedno bolj popularen način "ujemi in spusti", mogoč pa je tudi na klasičen način "ujemi in vzemi". V vsakem od ribolovnih revirjev je, zaradi zaščite populacije rib in njihovega naravnega okolja, natančno določeno kateri načini ribolova so tam dovoljeni ter kolikšen je lahko uplen rib glede na njihovo vrsto in količino.

Druga ribolovna območja v Sloveniji

Zaradi osrednje lege glavnega mesta in dobrih cestnih povezav iz Ljubljane ni daleč do kateregakoli od ribiško najzanimivejših slovenskih ribolovnih območij.

Tekoče vode v Sloveniji se delijo na jadransko in donavsko porečje. Med največje posebnosti jadranskega porečja sodita soška postrv in soški lipan, posebnosti donavskega porečja pa so med drugim sulec, potočna postrv in lipan.

Med najbolj znana ribolovna območja sodijo:

  • reka Soča, znana po svoji edinstveni smaragdni barvi in avtohtonih soških postrvih, ki lahko zrastejo do izrednih velikosti (25 kg),
  • reka Kolpa, ki jo odlikuje neokrnjeno naravno okolje, kakršnega danes le še redko najdemo v Evropi,
  • v svetovnem merilu edinstveno presihajoče Cerkniško jezero,
  • alpske reke in potoki ter jezeri ledeniškega izvora - Blejsko in Bohinjsko jezero.