Pojdi na vsebino

Mestece Škofljica leži jugovzhodno od Ljubljane. Razvilo se je kot obcestno naselje na križišču poti proti Igu, Kočevju in Ljubljani.

Panorama občine Škofljica.

Območje, katerega občinsko središče je Škofljica, obsega jugovzhodni rob Ljubljanskega barja, Želimeljsko dolino in hribovito območje nad Želimljami. Naseljeno je bilo že v prazgodovini, o čemer pričajo ostanki železnodobnega naselja Molnik, kjer naj bi bila rezidenca halštatskih knezov. V bližini so našli tudi ostanke treh kolišč, naselij stare kulture Koliščarjev, ki so živeli pred 6000 leti na Ljubljanskem Barju.

V okolici Škofljice je več pohodnih in kolesarskih poti. Od znamenitosti si je vredno ogledati cerkev Sv. Simona in Jude s freskami znamenitega slikarja Janeza Ljubljanskega ter grad Lisičje.