Pojdi na vsebino

Območje Šmartnega je bilo zaradi nahajališč kovin obljudeno že v prazgodovini.

Mestno jedro Šmartna pri Litiji

Ob sotočju treh potokov na robu majhne kotline leži Šmartno pri Litiji. Naselje obkroža eno največjih cerkva v Sloveniji. Posvečena je sv. Martinu, po katerem je kraj dobil današnje ime, zgrajena pa je v neogotskem stilu. Po legendi naj bi prvotno cerkev zgradili na mestu, kjer se je zasutim rudarjem na god sv. Martina uspelo rešiti nazaj na površje. Čeprav naselje ni nikdar doseglo uradnega poimenovanja v trg, je bilo vse do izgradnje železnice gospodarsko, upravno, kulturno, šolsko in cerkveno središče širše okolice. Na tem območju sta bila v preteklosti zelo razvita rudarstvo in vinogradništvo, saj sta bila v 16. stoletju v Šmartnem sedeža rudarskega in vinskega sodnika. Razvoj kraja je bil pretrgan z izgradnjo železnice, ko je vlogo lokalnega središča prevzela bližnja Litija.

V Šmartnem si ogledate cerkev sv. Martina, Kaplanijo (Beneficij), ki je najstarejša hiša v kraju, kapelico Ecce Homo na Pungrtu in rojstno hišo Slavka Gruma. Iz Šmartnega pa se lahko odpravite na renesančni grad Bogenšperk ali na Javorje, kjer so odkrili zanimivo arheološko najdišče na Pančičem vrhu, k bunkerjem iz 2. svetovne vojne ali na zeliščni vrt domačije Pivec. Poti vodijo tudi na Primskovo, kjer so še danes vidni ostanki protiturškega tabora, znotraj katerega se danes nahajajo tri cerkve, kjer je pokopan čudodelnik in zdravilec Jurij Humar.

V Kostrevniški dolini sta ohranjena jez pri Blaju (žaga) in Dugorepčev kozolec, ki je lep primerek ljudskega stavbarstva. Na poti do Liberge naletimo na Medvedovo sušilnico sadja, ki je kulturni spomenik državnega pomena, po vinskih poteh vinogradov v Preski nad Kostrevnico, do spomenika NOB v Tisju in Lavdanovega hriba, kjer so bili postavljeni temelji za pristajalno ploščad v 2. svetovni vojni. V Zgornji Jablanici je lepo ohranjeno vaško jedro z Majčevo kaščo, v Gradišču pri Litiji pa Hiša spominov pri Samčevih. Sprehodite se lahko do Štangarskih gozdov, po čebelarski učni poti, do Velike Štange, kjer stojita romarska cerkev sv. Antona Padovanskega in stoletna lipa z nešteto zgodbami in legendami.

 

Informacije: TIC Šmartno, +386 (0)82 00 61 68, turizem@bogensperk.si, www.smartno.si,
IG: instagram.com/ticsmartno ; FB: facebook.com/TurizemSmartno