Pojdi na vsebino

V Ljubljani, nosilki Unescovega naziva naziv Mesto literature ter Svetovni prestolnici knjige 2010, in njeni bližnji okolici je vrsta spominskih hiš, ki ponujajo vpogled v življenja in miselne svetove umetnikov besede.

Otroka bereta knjigo na stopnišču pred narodno in univerzitetno knjižnico.

Ni naključje, da je Ljubljana nosilka omenjenega prestižnega Unescovega naziva. Slovenci smo verjetno edini narod, ki proslavlja dan kulture kot državni praznik. V naši zgodovini sta namreč ključno vlogo odigrala jezik ter bralna kultura, ki sta nam, na vmesnem prostoru med številnejšimi nemškimi ter romanskimi ljudstvi, pomagala, da smo ohranili svoj jezik in identiteto.

Slovenci, narod pesnikov

Razširjen je izrek, da smo Slovenci narod pesnikov. Slovenski umetniki so bili vedno v stiku s časom in so srkali tuje vplive, jih preizkušali in prilagajali specifičnostim slovenske duše. Na tak način so obogatili zakladnico evropske kulture s svojimi nemalokrat izrazito inovativnimi stvaritvami.

Najbolj znane zgodovinske osebnosti

Primož Trubar (1508-1586), osrednja osebnost protestantskega gibanja, je izdal prvi slovenski knjigi, Katekizem in Abecednik.

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693), avtor znamenite Slave vojvodine Kranjske, se je v zgodovino zapisal kot najbolj znani kronist slovenskih krajev, življenjskih navad in kulturnih običajev.

France Prešeren (1800-1849), najpomembnejši slovenski pesnik, je pripadal smeri takratne Romantike, v spomin pa se je zapisal tudi s svojimi prizadevanji za posodobitev slovenskega jezika.

Ivan Cankar (1876-1918) je odločilno zaznamoval sodobno slovensko kulturo. V svojih delih je upodabljal zlaganost različnih slojev in struktur takratne avstrijske ter slovenske družbe.

Slovenska književnost danes

Tudi dandanes je ustvarjalni utrip pester. Med vrsto imen, priznanih tudi v svetovnem merilu, so filozof Slavoj Žižek, pisatelji Boris Pahor, Drago Jančar, Brina Svit, Miha Mazzini, pisateljica in ilustratorka mladinskih knjig Lila Prap ter pesniki Tomaž Šalamun, Svetlana Makarovič, Aleš Debeljak, Uroš Zupan in Aleš Šteger.Poleg izjemno bogate leposlovne produkcije se v Sloveniji vsako leto odvija vrsta mednarodnih literarnih festivalov. Najbolj znani so Vilenica, Fabula in Dnevi poezije in vina.