Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Muzej novejše zgodovine Slovenije je državni muzej, posvečen dediščini novejše zgodovine od začetka 20. stoletja dalje. Hrani zbirke gradiva iz prve in druge svetovne vojne, gradiva med obema vojnama in gradiva iz obdobja socializma ter o nastanku nove države. Zbirke združujejo muzejske predmete, arhivsko in knjižnično gradivo, likovna dela ter fotografije.

Stalna razstava: Slovenci v 20. stoletju

Stalna razstava Slovenci v 20. stoletju predstavlja prelomne dogodke, načine življenja in zgodovinska pričevanja od začetka prve svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije.

Obiskovalec potuje skozi slovensko zgodovino po šestih sklopih razstave od kaverne iz prve svetovne vojne, mimo Kraljevine SHS do pogorišč druge svetovne vojne ter naprej skozi burno povojno obdobje v čas socialistične ureditve, gospodarstva v nekdanji skupni državi Jugoslaviji in do osamosvojitve Slovenije.

Urnik

Odprto od torka do nedelje, od 10.00 do 18.00.

Ponedeljek: zaprto

Zaprto ob naslednjih državnih praznikih: 1. januar, 1. maj, 1. november in 25. december

Vsako prvo nedeljo v mesecu je vstop v muzej prost.

Podrobnosti o lokaciji

Cekinov grad

Cekinov grad, sedež Muzeja novejše zgodovine, je dal med letoma 1752 in 1755 zgraditi grof Leopold Lamberg kot nadstropno paviljonsko stavbo na robu parka. Med kasnejšimi lastniki je imela vidno vlogo družina Petra Koslerja, znanega kot avtorja znamenitega Zemljevida slovenske dežele in pokrajin (1863).

Zunanjost dvorca krasi zadržano, a pretanjeno oblikovana poznobaročna fasada. Izjemna je baročna poslikana dvorana v nadstropju. Notranjost, ki jo je leta 1991 obnovil arhitekt Jurij Kobe, sicer upošteva prvotno zasnovo, a je, ker je bila njena baročna podoba skoraj povsem uničena, zasnovana sodobno in funkcionalno. Dodan je komunikacijski stolp na dvorišču in urejena podstreha.

Dostopno gibalno oviranim

 • Dostopen prireditveni prostor za gibalno ovirane
 • Sanitarije urejene in dostopne gibalno oviranim
 • Urejena pot od parkirišča/javnega prevoza do objekta
 • Urejeno parkirno mesto za gibalno ovirane osebe
 • Urejen vhod za gibalno ovirane
 • Ustrezna dostopnost objekta za gibalno ovirane (prehodi, stopnišče, dvigalo, itd.)

Dostopno slepim in slabovidnim

 • Predstavitveni materiali prilagojeni za slepe in slabovidne

Kontakti

Celovška cesta 23 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 300 96 10

E-pošta: info@muzej-nz.si

Spletno mesto: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Ponudba vključuje

Trase / 1

V bližini

 • Hot-Horse

  Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

  Ulična hrana

  120 m

 • Spomenik rudarja

  Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

  KČ Šiška, Za videti

  242 m

 • Dvorana Tivoli

  Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

  KČ Šiška, Za videti

  255 m