Pojdi na vsebino

Frančiškanska cerkev

Cerkev Marijinega oznanenja

Podobo Prešernovega trga najbolj zaznamuje Frančiškanski samostan s cerkvijo Marijinega oznanjenja. Do konca 18. stoletja so v njem bivali avguštinci. Cerkev je bila zgrajena v letih med 1646 in 1660, njeno pročelje pa je bilo dokončano okrog leta 1700, predelano v 19. stoletju ter prenovljeno 1993. Nad pročeljem stoji Marijin bakren kip, njen največji kip v mestu.

Cerkev krasi monumentalni glavni oltar kiparja Francesca Robbe, postavljen v sredini 18. stoletja. Sredi 19. stoletja je notranjost cerkve s freskami poslikal Matevž Langus. Današnjo podobo je notranjost dobila po potresu leta 1895. Strop cerkve je med letoma 1935 in 1936 s freskami poslikal Matej Sternen. V posebni kapeli je Plečnikov križ.

Dostopno gibalno oviranim

  • Urejeno parkirno mesto za gibalno ovirane osebe
  • Urejena pot od parkirišča/javnega prevoza do objekta
  • Urejen vhod za gibalno ovirane
  • Ustrezna dostopnost objekta za gibalno ovirane (prehodi, stopnišče, dvigalo, itd.)
  • Dostopen prireditveni prostor za gibalno ovirane

Naslov

Prešernov trg 4 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 242 93 00

Ponudba vključuje