Frančiškanska cerkev

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Cerkev Marijinega oznanenja

Podobo Prešernovega trga najbolj zaznamuje Frančiškanski samostan s cerkvijo Marijinega oznanjenja. Do konca 18. stoletja so v njem bivali avguštinci. Cerkev je bila zgrajena v letih med 1646 in 1660, njeno pročelje pa je bilo dokončano okrog leta 1700, predelano v 19. stoletju ter prenovljeno 1993. Nad pročeljem stoji Marijin bakren kip, njen največji kip v mestu.

Cerkev krasi monumentalni glavni oltar kiparja Francesca Robbe, postavljen v sredini 18. stoletja. Sredi 19. stoletja je notranjost cerkve s freskami poslikal Matevž Langus. Današnjo podobo je notranjost dobila po potresu leta 1895. Strop cerkve je med letoma 1935 in 1936 s freskami poslikal Matej Sternen. V posebni kapeli je Plečnikov križ.

Kontakti

Prešernov trg 4 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 242 93 00

V bližini