SNG Drama Ljubljana

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana je osrednje dramsko gledališče v Sloveniji. Na njihovem repertoarju so tako klasična kot tudi sodobna in eksperimentalna odrska dela. V Drami redno uprizarjajo najbolj aktualna dela slovenskih in evropskih avtorjev.  

Urnik

Odpiralni čas:  od ponedeljka do petka 11.00-20.00, sobota 18.00-20.00 oziroma uro pred začetkom predstave.

Podrobnosti o lokaciji

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je Ljubljana dobila slovensko gledališče - sedanjo Opero. Nemško usmerjeni meščani, združeni v društvu Deutscher Theaterverein in Laibach, pa so zgradili svoje, nemško gledališče - sedanjo Dramo.

Stavba je bila zgrajena v letih med 1909 do 1911, načrti zanjo so delo dunajskega arhitekta Alexandra Grafa, ki je zgradil več gledaliških stavb za nemško narodnostno skupnost na Češkem. Ljubljansko gledališče je posnetek gledališča, ki ga je pred tem Graf zgradil v Ústíju na Labi. Notranjost je razkošno okrašena. Vhodna dvorana je zasnovana klasicistično, zunanjost stavbe krasijo secesijski elementi. Nad vhodom stoji balkon, ki ga podpirajo stebri. Na stavbi izstopa trikotno čelo, ki ga je prvotno krasil napis Deutsches theater.

Med prvo svetovno vojno je gledališče za nekaj časa zamenjal kino, po vojni pa je stavbo prevzela Drama Slovenskega narodnega gledališča, in v njej ustanovila eno osrednjih slovenskih gledaliških hiš, ki deluje še danes.

Kontakti

Erjavčeva cesta 1 1000 Ljubljana

Telefon: 386 (0)1 252 14 62, +386 (0)1 252 15 11

Faks: +386 (01) 252 38 85

E-pošta: info@drama.si

Spletno mesto: SNG Drama Ljubljana

V bližini