Pojdi na vsebino

Stolnica (Cerkev sv. Nikolaja)

 Prvotna cerkev, ki je stala na njenem mestu, prvič omenjena leta 1262, je bila triladijska romanska bazilika. Po požaru leta 1361 so jo gotsko preobokali. Po ustanovitvi ljubljanske škofije leta 1461 so jo večkrat dozidavali in preurejali. Leta 1469 so jo verjetno požgali Turki. Leta 1701 so jo podrli in zgradili novo, baročno dvoransko cerkev v obliki latinskega križa s stranskimi kapelami.

Načrte za slednjo je narisal jezuitski arhitekt Andrea Pozzo, gradnja pa je trajala do leta 1706. Na oboku križišča je bila prvotno naslikana navidezna kupola, saj so pravo uspeli zgraditi šele leta 1841. Med baročnim okrasjem so poleg fresk Giulia Quaglia (1703–1706 in 1721–1723) pomembni kipi štirih emonskih škofov pod nosilci kupole, delo kiparja Angela Puttija (1712–1713), njegova upodobitev stolnega dekana Janeza Antona Dolničarja (1715), ki je bil pobudnik gradnje nove stolnice, ter v prečni ladji levo oltarni angeli Francesca Robbe (iz let med 1745 in 1750) in bratov Paola in Giuseppa Groppellija (1711) na desni strani.

Številne umetnine v stolnici so nastale kasneje. Zanimiva je poslikava kupole iz leta 1844, delo Matevža Langusa. Od dopolnitev, narejenih v 20. stoletju, so izjemna glavna vhodna vrata z upodobitvijo zgodovine Slovenije, ki jih je ob 1250-letnici krščanstva napravil kipar Tone Demšar, ter stranska vrata s portreti škofov, delo kiparja Mirsada Begića.

  • Znamenitosti - izpostavljeno

Dostopno gibalno oviranim

  • Urejena pot od parkirišča/javnega prevoza do objekta
  • Urejen vhod za gibalno ovirane
  • Ustrezna dostopnost objekta za gibalno ovirane (prehodi, stopnišče, dvigalo, itd.)
  • Dostopen prireditveni prostor za gibalno ovirane

Dostopno slepim in slabovidnim

  • Urejena evakuacijska pot za slepe in slabovidne

Opombe

Maše: od ponedeljka do sobote ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30, nedelje in prazniki ob 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30.

Naslov

Dolničarjeva ulica 1 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 234 26 90

Ponudba vključuje