Naslov in splošne informacije

Vodstvo zavoda

Turistični informacijski center

  • Turistični informacijski center Ljubljana - TIC

    Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

    T: +386 (0)1 306 12 15

    F: +386 (0)1 306 12 04

    E: tic@visitljubljana.si

Splošno področje

Področje promocije in trženja turistične ponudbe

Oddelek za pospeševanje prodaje

Oddelek za promocijo

Oddelek za agencijsko dejavnost

Področje razvoja turistične ponudbe

Oddelek za razvoj turističnih proizvodov

Oddelek za raziskave in analize

Oddelek za RDO Osrednja Slovenija

Oddelek za turistično infrastrukturo

Kongresni urad Ljubljane

Računovodstvo