Pojdi na vsebino

V 2022 smo začeli s projektom izboljšanja univerzalne dostopnosti turistične infrastrukture v Ljubljani in regiji.  

Moski na invalidskem vozicku. Zenska z lupo. Moski stoji na knjigi.

Zagotavljanje univerzalne dostopnosti turistične infrastrukture je eden ključnih temeljev nadaljnjega razvoja Ljubljane kot trajnostne, pametne in vključujoče turistične destinacije, zato smo z Zavodom Brez Ovir sklenili sodelovanje o analizi dejanskega stanja na področju dostopnosti turistične infrastrukture za gibalno ovirane, slepe in slabovidne ter slušno prizadete.  

V prvi fazi smo opravili spletno in telefonsko anketiranje izbranih objektov in na podlagi pripravljenih podatkov pripravil krajšo analizo. Na podlagi izdelane analize smo izbrali objekte, pri katerih so strokovnjaki iz Zavoda Brez Ovir izvedli terenske oglede in ocenili dostopnost objektov. V 2022 smo opravili terenske oglede namestitvenih obratov in turističnih zanimivosti (muzejev, galerij, dvoran...), v 2023 pa smo nadaljevali z ogledi gostinskih obratov in turistične infrastrukture v regiji Osrednja Slovenija.  

Vsi analizirani objekti so pridobili priporočila za izboljšave dostopnosti ter so že začeli s prvimi izboljšavami. Med njimi smo tudi mi v Turizmu Ljubljana, saj smo naš TIC opremili z mobilno slušno zanko

Na podlagi rezultatov analize dostopnosti smo na naši spletni strani omogočili filtriranje turističnih objektov in vsebin po različnih prilagoditvah za osebe z oviranostmi.