Kažipot za razvoj pametnega in trajnostnega turizma 2023-2027

V letu 2023 smo pričeli z oblikovanjem pomembnega dokumenta, ki bo vključeval konkreten akcijski načrt z ukrepi za razvoj pametnega in trajnostnega turizma destinacije. 

V samem središču je ideja: Ljubljana = dobro življenje. Torej vsak meščan, turistični ponudnik ali drug deležnik soustvarja dobro življenje in ima od njega tudi korist. Dokument bomo soustvarjali skupaj z različnimi deležniki iz različnih sektorjev in bo dokončan predvidoma konec leta 2023.