Pojdi na vsebino

Kongresni urad Ljubljana, ki deluje znotraj Turizma Ljubljana, je nosilec destinacijskega povezovalnega modela, poimenovanega »Konzorcij KUL«.

Top 10 reasons

Cilj Konzorcija KUL je krepiti sodelovanje z vsemi deležniki, ki v mestu delujejo na področju poslovnih in drugih mednarodnih srečanj. V njem trenutno sodeluje 46 partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja, ki se s skupnimi močmi trudijo k čim bolj uspešnemu privabljanju mednarodnih dogodkov v naše mesto.

Na ravni večjih dogodkov kot so kongresi, strokovne in poslovne konference, je mednarodna konkurenca med mesti, ki si prizadevajo, da bi jih gostila, izjemno močna. Mednarodni dogodki po svoji naravi pripomorejo k desezonalizaciji, daljšanju bivanja ter višanju povprečne porabe gostov v destinaciji.

Za uspešno pridobivanje tovrstnih dogodkov je potrebno projektno sodelovanje na ravni različnih deležnikov, ki ga v okviru konzorcija koordinira Kongresni urad Ljubljane.

Konzorcij KUL 2

Glavne naloge Konzorcija KUL so:

  • usklajeno sodelovanje med deležniki za maksimalno učinkovito delovanje,
  • zbiranje podatkov o številu in vrsti mednarodnih srečanj v Ljubljani
  • ponujanje podpore pri kandidaturah za tiste večje dogodke, ki zahtevajo sofinanciranje destinacije.

Sodelovanje v Konzorciju KUL je brezplačno. Ko pride do realizacije mednarodnega dogodka, za katerega Ljubljana ponudi svojo podporo, pa Kongresni urad Ljubljane pripravi finančni razdelilnik, v katerega se s svojimi prispevki vključijo tisti partnerji, ki so vključeni v projekt.

Vzpostavitev in preizkušena učinkovitost Konzorcija KUL dajeta popolnoma novo podlago za sodelovanje tudi z Univerzo v Ljubljani in drugimi znanstvenimi in raziskovalnimi inštitucijami, ki so vpete v mednarodno okolje.

Več informacij o delu Kongresnega urada Ljubljane >