Ljubljanica in njena nabrežja

S prenovo nabrežij Ljubljanice in gradnjo oziroma prenovo mostov čez njo, je reka oživila v delu, ki teče skozi mestno središče. Priljubljena je postala plovba s turističnimi ladjicami, na katere se je možno vkrcati na rečnih pristanih.

Ureditev vstopno – izstopnih mest za ladjice

Začetek rednih turističnih voženj sega v leto 2003. Priljubljena je postala plovba s turističnimi ladjicami, na katere se je možno vkrcati na rečnih pristanih pod Mesarskim mostom, na ribjem trgu, Dvornem trgu, Špici in Gallusovem nabrežju.

Projekt je z namenskimi sredstvi, pridobljenimi od turizma, financirala Mestna občina Ljubljana.

Prenova Krakovskega nasipa

Foto: Dunja Wedam

Z obnovo Krakovskega nasipa, ki je bila končana oktobra 2009, je v celoti obnovljena promenada ob Ljubljanici, od Tromostovja do Prulskega mostu. Urejene površine, namenjene predvsem pešcem, dajejo Ljubljani poseben čar in so postale priljubljeno srečevališče.

Prenova Trnovskega pristana

Foto: Dunja Wedam

Prenova Trnovskega pristana se je začela z obnovo vrbovega drevoreda in je sledila prvotni zasnovi arhitekta Jožeta Plečnika. V sklopu prenove smo uredili in s travo zasejali nabrežine, preplastili in uredili peščeno pot, osvetlili pot in stopnice ter namestili nove klopi in koše za smeti.

Prenova Grudnovega nabrežja

Konec avgusta 2011 smo skladno s sprejetim planom dela v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pričeli s prenovo desnega brega Ljubljanice na Grudnovem nabrežju. Obnova je obsegala novo sprehajalno pot, sanacijo kamnite zložbe struge Ljubljanice in namestitev klopi. Ob vsaki klopci smo posadili sadno drevo in s tem vzpostavili t.i. sadni drevored, ki bo s cvetenjem in zorenjem sadežev intenziviral uživanje v naravnem okolju, s senco nad klopmi pa nudil prijetno počutje v poletnih mesecih.