Pojdi na vsebino

Vzporedno z naraščanjem števila obiskovalcev smo v Ljubljani pripravili načrt upravljanja destinacije in turističnih tokov, namen katerega je razbremenitev starega mestnega jedra.

Central Slovenia photo Ana Pogacar

V Turizmu Ljubljana že 10 let aktivno razvijamo integralne turistične produkte in promoviramo ponudbo, s katero obiskovalce popeljemo zunaj starega mestnega jedra v manj obiskane predele Ljubljane, v regijo Osrednja Slovenija ali na izlete drugod po Sloveniji. Obenem pa ustvarjamo oz. o ponudbi seznanjamo tudi meščanke in meščane Ljubljane, saj se v okolici mesta nahaja pester nabor aktivnosti in točk interesa.

Pri razvoju in promociji produktov s področja kulture in kulturne dediščine, izletništva in rekreacije se povezujemo z različnimi deležniki v regiji Osrednja Slovenija, ki jo poleg Ljubljane sestavlja 25 občin. V mesečnem elektronskem novičniku Pisma iz Ljubljane vsak mesec objavimo »Namig za izlet«, v katerem povežemo aktivnosti v naravi s kulturno ponudbo in lokalno kulinariko. Ponudbo v regij smo slovenskim sledilcem promoviramo tudi prek družbenih omrežij in spodbujamo k obisku.

V mesecih, ko je bilo gibanje zaradi epidemije omejeno na občine in regije, smo na izložbo TICa namestili QR kode s čimer smo si prizadevali meščanom približati ponudbo v mestu in regiji. Po prenosih sodeč so bile najbolj priljubljene pohodne poti, Slovenci smo pač planinski narod. Pohodne poti so sicer na voljo tudi v tiskani obliki (brošura Pohodne poti v Ljubljani in osrednjeslovenski regiji v slovenskem in v angleškem jeziku). V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenija pa smo izdali planinsko karto Ljubljana z okolico.

Ponudba regije je vključena tudi v Ljubljansko turistično kartico, kjer omogočamo brezplačen obisk Volčjega Potoka in kopanje v Termah Snovik.

Central Slovenia photo Visit Kamnik

Organiziranost RDO Osrednja Slovenija

Regijo sestavlja 26 občin (vključno z Mestno občino Ljubljana), združenih pod okriljem Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Vse aktivnosti RDO Osrednja Slovenija, ki jih izvajamo na Turizmu Ljubljana, so usklajene s strateškimi usmeritvami RRA LUR. Potrjuje jih svet županov regije, podrobnejši operativni plan pa obravnava forum RDO, ki ga sestavljajo predstavniki občin v regiji. Za izvedbo skrbi regijski koordinator, zaposlen na Turizmu Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana (MOL) kot največja občina zagotavlja 74% sredstev za delovanje RDO, preostalih 26% sredstev pa ob upoštevanju ključa, ki je bil določen za razrez stroškov (število prebivalcev in število turističnih ležišč v posamezni občini) prispeva 25 občin, ki tvorijo Ljubljansko urbano regijo.

Central Slovenia photo Bojan Erhatic

Strateški dokumenti RDO Osrednja Slovenija

  • Strategija razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija 2017-2022 (PDF) >
  • Poročilo o izvajanju aktivnosti v letu 2019 (PDF) >