Pojdi na vsebino

Leto 2023 smo začeli s projektom Vpeljava Zero Waste modela v ljubljanske hotelske ponudnike. 

Pet zabojnikov za locevanje odpadkov.

© Shutterstock

Skupaj z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, nevladne organizacije Ekologi brez meja ter VOKO SNAGO smo v prvi polovici leta opravili ankete in terenske oglede pri 21ih (od 48 povabljenih) ljubljanskih hotelih. Prvi izsledki raziskave bodo znani ob začetku poletja. V drugi polovici leta bomo za hotelske ponudnike pripravili konkretne ukrepe, komunikacijski načrt in izobraževalnice, kar bo izboljšalo ravnanje z odpadki in zvišalo % ločeno zbranih odpadkov v ljubljanski hotelski industriji.