Pojdi na vsebino

Ljubljana je mesto živahnega in sproščenega utripa. K temu odločilno prispevajo številne brezplačne prireditve na prostem, ki se odvijajo skozi vse leto in so posebnost življenja v našem mestu.

Ana Desetnica photo Luka Drakskobler

Prireditve na javnih površinah zaznamujejo vzdušje Ljubljane, prispevajo k njeni promociji v lokalnem in mednarodnem okolju ter bogatijo njeno turistično ponudbo. Zato na Turizmu Ljubljana že vse od ustanovitve našega zavoda spodbujamo nastajanje raznovrstnih, zanimivih, privlačnih in navdihujočih prireditev.

V okviru razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana spodbujamo živahno dogajanje na javnih površinah v skladu s kriteriji, ki se nanašajo na inovativnost in kvaliteto projektov, njihovo dostopnost, potencial v smislu promocije in trženja ter skladnost s trajnostnimi načeli. Ob tem sledimo dvema ključnima strateškima usmeritvama: razširiti prireditveni prostor izven središča mesta (decentralizacija) ter spodbujati dogajanje skozi vse leto (desezonalizacija).

France Marolt photo Dunja Wedam

Sofinanciranje prireditev turističnih društev

V okviru razpisa za sofinanciranje prireditev, ki jih organizirajo turistična društva, spodbujamo ohranjanje lokalnih tradicij, navad in običajev, kulinaričnih značilnosti in posebnosti, skrb za ohranjanje naravnih znamenitosti, sodelovanje lokalnega prebivalstva pri aktivnostih pospeševanja turizma ter skladnost s trajnostnimi načeli. V sklop tega razpisa sodi tudi vsakoletna izvedba čistilne akcije Za lepšo Ljubljano, ki jo organizirajo turistična društva na območju MOL.

Prireditve, ki pridobijo sofinanciranje skozi navedena dva razpisa, so izjemno raznovrstne, zanimive in kakovostne in prispevajo k značaju Ljubljane kot sproščenega mesta, ki je prijazno za življenje njenih prebivalcev in obiskovalcev.

Podpiramo tako tradicionalne festivalske kot enkratne, priložnostne, tako glasbene kot gledališke, plesne, športne in druge dogodke. Vsem pa je skupno, da se odvijajo na javnih površinah in da so dostopni vsem, torej brezplačni.

Open air concert photo Dunja Wedam