Pojdi na vsebino

Kratek sprehod iz objema betona, po drevoredih in sprehajališčih Tivolija, mimo Cankarjevih brez in sankališča, se za Tivolskim gradom dvignemo v enega najbolj zelenih biserov Ljubljane.

jesenkova pot Artinfoto.si

Pot je bila urejena ob kongresu Mednarodne zveze gozdarskih in lesarskih raziskovalnih organizacij (International Union of Forestry Research Organizations - IUFRO), septembra 1986 v Ljubljani. Poimenovana je po botaniku in genetiku Franu Jesenku (1875 –1932), prvemu profesorju botanike na Ljubljanski univerzi.

Na približno 3 km dolgi poti je predstavljenih 30 različnih drevesnih vrst, primerki so označeni s tablami. Dobra tretjina vrst se na teh rastiščih, kjer domujejo gozdovi gradna in belega gabra ter bukovi gozdovi, pojavlja naravno, druge vrste pa so bile sem prinesene od drugod.

S sredstvi od turizma je financirano tudi vzdrževanje priljubljenih sprehajalnih in kolesarskih poti po krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.