Ureditev stopnišča Na Stolbi

Z ureditvijo betonskega stopnišča – pešpoti od Krekovega trga do ulice Na Stolbi, je Mestna občina Ljubljana končala prvo fazo urejanja območja ulice Na Stolbi.

Stopnišče poteka nad južnim portalom grajskega predora. Uredili in očistili so pobočje brežine nad predorom, izvedli mikropilote za temeljenje stopnišča, nato pa uredili novo stopnišče, na novo utrdili brežino, zasadili drevesa in uredili osvetljavo.

Projekt je z namenskimi sredstvi, pridobljenimi od turizma, financirala Mestna občina Ljubljana.