Pojdi na vsebino

Na pobudo ljubiteljev Tivolija smo prenovili predel namenjen predvsem pticam in njihovim občudovalcem. Zasadili smo vegetacijo, ki nudi pticam hrano in zavetje, uredili krmilnice in mrežo primernih gnezdilnic.

Ticistan Tivoli 2008 Dunja Wedam 1

Na pobudo ljubiteljev Tivolija smo v Turizmu Ljubljana (takrat še Zavodu za turizem Ljubljana) v letih 2007 in 2008 prenovili predel Tivolija, ki je namenjen predvsem pticam in njihovim ljubiteljem.

V sklopu preureditve smo zasadili vegetacijo, ki nudi pticam hrano in zavetje, uredili krmilnice in mrežo primernih gnezdilnic. Na novo smo zasadili enajst dreves, 736 okrasnih grmovnic in 561 grmovnic, posebej primernih za določene vrste ptic. Postavili smo tudi 37 gnezdilnic in opozorilne stebričke ter večjo informativno tablo, na kateri so narisane vse ptice, ki jih je možno srečati v parku.

Gnezdilnice v Tivoliju.

Pri prenovi smo sodelovali z redno obiskovalko Tivolija Ano Jenko, Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Biotehniško fakulteto, Zavodom za varstvo okolja, mestnim oddelkom za gospodarske javne službe in promet in Rotary klubom Ljubljana Tivoli. Rotary klub Ljubljana Tivoli je v sodelovanju nami izdal tudi knjižico Tičistan - park Tivoli, kjer so slikovno in besedno opisane številne ptice, ki v Tičistanu sobivajo s človekom: plavček, velika sinica, taščica, kos, domači golob, brglez, mali in veliki detel.

Projekt je z namenskimi sredstvi, pridobljenimi od turizma, financiral Turizem Ljubljana.