Pojdi na vsebino

Pisalo se je leto 2000, ko smo v Ljubljani prvič začeli sistematsko beležiti kakovost ljubljanske gastronomske ponudbe in uvedli znak Ljubljanska kakovost – LQ Ljubljana. Dobri dve desetletji pozneje je znak doživel svojo tretjo preobrazbo izbora najboljše ljubljanske gastronomske ponudbe. Z namenom, da vam v izbor lahko ponudimo najboljše okuse Ljubljane.

lq

Znaki kakovosti v turizmu predstavljajo zagotovilo za kakovost, zanesljivost, varnost ali učinkovitost. Vedno se postavlja vprašanje, komu zaupati, kateri so tisti znaki kakovosti v turizmu, ki so za turiste najpomembnejši in najuglednejši? To so lahko znamke posameznih turističnih proizvodov, znamke turističnih destinacij, korporacijske znamke turističnih podjetij (hotelskih verig, potovalnih agencij …), v hotelirstvu je kakovost izražena tudi s kategorijo (številom zvezdic), v prehrambnem gostinstvu z uvrstitvijo v gastronomske vodnike, kot sta Michelin ali Gault&Millau, v primarni turistični ponudbi (naravne danosti, kulturna dediščina) z uvrstitvijo na seznam Unesca ali vsaj med nacionalne parke ali nacionalno pomembne kulturne spomenike. Takšna kakovost je mednarodnim turistom znana in vedo, kaj lahko pričakujejo.

V Sloveniji je bilo teh mednarodno prepoznanih znakov kakovosti in še vedno je zelo malo. Zato lahko rečemo, da sta se leta 2000 Mestna občina Ljubljana in njen oddelek za turizem zelo vizionarsko odločila, da bosta oblikovala destinacijski znak kakovosti, ki bi turistična podjetja spodbudil k ponujanju kakovostnih turističnih proizvodov, predvsem pa bi v času, ko še ni bilo portalov, kot sta denimo Booking.com ali TripAdvisor, dal osnovno informacijo turistom, kaj je v Ljubljani najboljšega. Projekt so poimenovali Znak kakovosti ljubljanskega turizma.

Pogled nazaj...

V letih 2000–2008 se restavracije niso ocenjevale anonimno, temveč komisijsko. Letno so ocenili manj kot 20 restavracij. Objavile so se ocene samo najbolje ocenjenih restavracij, tiskan vodnik ni bil izdan. Leta 2008 je projekt doživel prvo temeljito prenovo s spremembo metodologije ocenjevanja. Osnovna lista meril je bila povzeta po uveljavljenih metodologijah, nakar so merila ovrednotili in dopolnili lokalni gostinci in strokovnjaki. Vsak gostinski obrat je bil dvakrat anonimno obiskan. Od spremembe metodologije v letu 2008 so se ocenjevanja izvedla leta 2008, 2010, 2012, 2014 in 2016. Vsaki dve leti se je izvedelo približno 150 ocenjevanj, oblikovani so bili vodniki in drugi promocijski materiali. Znak kakovosti je pridobil na veljavi in so ga gostinci odlično sprejeli.

Leta 2018 je v Slovenijo prišel mednarodni gastronomski vodnik Gault&Millau. Postavilo se je vprašanje, kako naprej z ocenjevanjem, saj sta dva vodnika s podobno metodologijo nepotrebna. Tako se je z letom 2019 za znak kakovosti ljubljanskega turizma zgodil še en kakovostni mejnik v razvoju. Ocenjevanje restavracij je opravil Gault&Millau Slovenija, kar pomeni še kakovostnejše informacije o najboljši ponudbi za meščane Ljubljane, obiskovalce in turiste.

In naprej...

Znak Ljubljanska kakovost stopa pogumno naprej. Nadgrajuje svoje osnovno poslanstvo, biti destinacijski znak kakovosti, ki meščanom, obiskovalcem in turistom podaja strokovno utemeljeno informacijo o tem, kdo so najboljši ponudniki v mestu. Pri tem se ne naslanja zgolj na merila kakovosti za gostinstvo, temveč izpostavlja ponudnike, ki udejanjajo trajnostno zgodbo destinacije Ljubljana in to počnejo na kakovosten način. V preteklih letih je Slovenija dobila mednarodne znake kakovosti v gastronomiji, kot sta Michelin in Gault&Millau. Te dva vodnika bosta še naprej podajala osnovno informacijo o kakovosti ljubljanskih restavracij, znak Ljubljanska kakovost pa jo nadgrajuje, saj dodaja najpomembnejše za meščane, obiskovalce in turiste - in sicer, zakaj je določen gostinski ponudnik poseben in kako je vpet v okolje?

Smo mnenja, da je s stališča družbene trajnosti najpomembnejše to, kako ponudnik deluje v prostoru in kako sodeluje z drugimi deležniki v turistični destinaciji. Če želimo, da obiskovalcem in turistom ponudimo najboljše, kar Ljubljana premore, če želimo ponuditi avtentično, pristno doživetje Ljubljane, je treba izpostavljati tiste ponudnike, ki jih imajo Ljubljančani radi.