Turizem Ljubljana organizira tečaj za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika. Po končanem tečaju opravite teoretični in praktični preizkus znanja.

Javni zavod Turizem Ljubljana v skladu z Odlokom o turističnem vodenju v MOL, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije št. 54/2010, izvaja strokovno vodenje na območju Mestne občine Ljubljana in ima organizirano vodniško službo za lokalne turistične oglede mesta.

Trenutno je v naš register lokalnih turističnih vodnikov za Ljubljano vpisanih 174 vodnikov, ki so pridobili licenco za vodenje po prestolnici.

Kako pridobiti licenco lokalnega turističnega vodnika?

Z udeležbo na tečaju, ki je sestavljen iz predavanj in vodenih ogledov na terenu, ki vključujejo različna področja:

  • tehnike in načini vodenja za različne skupine, 
  • komunikacijske veščine,
  • arheološki spomeniki Ljubljane,
  • etnologija in kulinarika,
  • umetnostna zgodovina in arhitektura Ljubljane,
  • geografski oris Ljubljane,
  • Ljubljana kot mesto kulture, ustvarjalnosti in posebnih doživetij,
  • vključevanje regije Osrednja Slovenija v turistično ponudbo mesta.

Po končanem izobraževanju sledi še preizkus znanja, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

Kandidati z uspešno opravljenim preizkusom pridobijo naziv lokalnega turističnega vodnika v MOL.

Trenutno ni aktualnih razpisov.

Kaja Česnik

Področna svetovalka I za vodenja in turistične oglede