Go to content

Plečnik's Lectarija

An Exhibition

  • 1 Jun 2022 - 1 Jun 2032

    Slovene Ethnographic Museum, Metelkova ulica 2

… Gingerbread and candle products, handicraft knowledge and cooperation, friendship, love and life stories of two families connected by Ljubljana and the Slovenian architect Jože Plečnik…

Navdih in pobudo za izdelavo načrtov je arhitekt našel tudi v svečarski in medičarski delavnici Jakoba Krbavčiča na Trubarjevi ulici, kamor je rad zahajal in kjer so ga s svojo skladnostjo in lepoto materialov navdihovali izdelki iz voska in lecta.

Opremi obeh lokalov, Lectarije in Krbavčičeve svečarske in medičarske delavnice, sta danes muzealiji, ki ju je Slovenski etnografski muzej prevzel v svojo hrambo. Na novi stalni razstavi Plečnikova Lectarija, sedaj ponovno povezani, pričata o Plečnikovem globokem razumevanju in spoštovanju umetnostno obrtnega dela. Pričata o tradiciji in pomenu svečarske in medičarske obrti, vezeh med družinama Krbavčič in Freyer in spominih njunih potomcev.

Avtorica koncepta razstave in kustosinja je dr. Tanja Roženbergar. Kot pravi sama, je razstava Plečnikova Lectarija “zgodba o medičarskih in svečarskih izdelkih, rokodelskih znanjih in sodelovanju, prijateljstvu, ljubezni in življenjski zgodbi dveh družin, ki ju povezujeta Ljubljana in arhitekt Jože Plečnik”.

Remark

For more information visit the organizer's website

Entrance fee: 6 eur / 3 eur (unemployed, children, youth, pensioners)

Related content