Literarne poti Ljubljane

Dodajam v My Visit Dodaj v MyVisit

V Ljubljani, nosilki Unescovega naziva naziv Mesto literature ter Svetovni prestolnici knjige 2010, in njeni bližnji okolici je vrsta spominskih hiš, ki ponujajo vpogled v življenja in miselne svetove umetnikov besede.

Ni naključje, da je Ljubljana nosilka omenjenega prestižnega Unescovega naziva. Slovenci smo verjetno edini narod, ki proslavlja dan kulture kot državni praznik. V naši zgodovini sta namreč ključno vlogo odigrala jezik ter bralna kultura, ki sta nam, na vmesnem prostoru med številnejšimi nemškimi ter romanskimi ljudstvi, pomagala, da smo ohranili svoj jezik in identiteto.

Slovenci, narod pesnikov

Razširjen je izrek, da smo Slovenci narod pesnikov. Slovenski umetniki so bili vedno v stiku s časom in so srkali tuje vplive, jih preizkušali in prilagajali specifičnostim slovenske duše. Na tak način so obogatili zakladnico evropske kulture s svojimi nemalokrat izrazito inovativnimi stvaritvami.

dekleta na ležalniku v Parku zvezda berejo knjige v okviru Knjižnice pod krošnjami.
© Mankica Kranjec/ Nea Culpa

Najbolj znane zgodovinske osebnosti

Primož Trubar (1508-1586), osrednja osebnost protestantskega gibanja, je izdal prvi slovenski knjigi, Katekizem in Abecednik.

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693), avtor znamenite Slave vojvodine Kranjske, se je v zgodovino zapisal kot najbolj znani kronist slovenskih krajev, življenjskih navad in kulturnih običajev.

France Prešeren (1800-1849), najpomembnejši slovenski pesnik, je pripadal smeri takratne Romantike, v spomin pa se je zapisal tudi s svojimi prizadevanji za posodobitev slovenskega jezika.

Ivan Cankar (1876-1918) je odločilno zaznamoval sodobno slovensko kulturo. V svojih delih je upodabljal zlaganost različnih slojev in struktur takratne avstrijske ter slovenske družbe.

Obiskovalci knjižnega sejam na prostem.

Slovenska književnost danes

Tudi dandanes je ustvarjalni utrip pester. Med vrsto imen, priznanih tudi v svetovnem merilu, so filozof Slavoj Žižek, pisatelji Boris Pahor, Drago Jančar, Brina Svit, Miha Mazzini, pisateljica in ilustratorka mladinskih knjig Lila Prap ter pesniki Tomaž Šalamun, Svetlana Makarovič, Aleš Debeljak, Uroš Zupan in Aleš Šteger.

Dekleti ležita med zvončki v Botaničnem vrtu in bereta knjigo.


Poleg izjemno bogate leposlovne produkcije se v Sloveniji vsako leto odvija vrsta mednarodnih literarnih festivalov. Najbolj znani so Vilenica, Fabula in Dnevi poezije in vina.

Sorodne vsebine