Razpisi

Aktualne objave

Javno naročilo: strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2020 – 2025

Objavljeno: 1.7. 2019
Rok za oddajo prijav: 16.8.2019 do 12.00

Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Javno naročilo male vrednosti: digitalna kampanja Turizma Ljubljana

Objavljeno: 21.6.2019
Rok za oddajo prijav: 15.7.2019 do 12.00

Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Zaključeno

Objava prostega delovnega mesta: TURISTIČNI INFORMATOR

Objavljeno: 20.5.2019
Rok za oddajo prijav: 27.5.2019

Besedilo razpisa (PDF)

Javno naročilo male vrednosti: prenova spletnega mesta www.visitljubljana.com

Objavljeno: 19.4.2019
Rok za oddajo prijav: 21.5.2019 do 10.00
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Objava prostega delovnega mesta: KOORDINATOR ZA SEJME, BORZE IN DELAVNICE

Objavljeno: 17.4.2019
Rok za oddajo prijav: 6.5.2019

Besedilo razpisa (PDF)

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2019

Objavljen: 15.2. 2019
Rok za oddajo prijav: 8.3.2019 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2019, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2019

Objavljen: 15.2. 2019
Rok za oddajo prijav: 8.3.2019 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Objava prostega delovnega mesta: FINANČNIK

Objavljeno: 12.2.2019
Rok za oddajo prijav: 24.2.2019

Besedilo razpisa (PDF)

Objava prostega delovnega mesta: VODJA PODROČJA RAZVOJA TURISTIČNE PONUDBE

Objavljeno: 12.2.2019
Rok za oddajo prijav: 18.2.2019

Besedilo razpisa (PDF)

Objava prostega delovnega mesta: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA

Objavljeno: 16.1.2019
Rok za oddajo prijav: 31.1.2019
Besedilo razpisa (PDF)

Javno naročilo male vrednosti: prenova spletnega mesta www.visitljubljana.com

Objavljeno: 4.1.2019
Rok za oddajo prijav: 28.1.2019 do 12.00
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Javni poziv za zbiranje vlog za najem 1 velike gostinske sejemske hišice na Gallusovem nabrežju v času Prazničnega sejma 2018

Objavljeno: 12.11.2018
Rok za oddajo prijav: 16.11.2018 do 17.00
Besedilo javnega poziva (PDF)

Javni poziv za zbiranje vlog za najem 3 velikih gostinskih sejemskih hišic na Gallusovem nabrežju v času Prazničnega sejma 2018

Objavljeno: 29.10.2018
Rok za oddajo prijav: 7.11.2018 do 17.00
Besedilo razpisa (PDF)

Javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic na Miklavževem sejmu 2018 ter za najem sejemskih in gostinskih hišic na Prazničnem sejmu 2018

Objavljeno: 18.10.2018
Rok za oddajo prijav: 25.10.2018 do 17.00
Besedilo razpisa (PDF)

Javno naročilo za izbiro izvajalca za »Idejna zasnova, priprava in izvedba celostne kreativne platforme turizma Ljubljana in destinacije regija Osrednja Slovenija«

Objavljeno: 24.8.2018
Rok za oddajo prijav: 28.9.2018 do 12 ure
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Objava prostega delovnega mesta: VODJA PODROČJA RAZVOJA TURISTIČNE PONUDBE - M/Ž za 1 delavca

Objavljeno: 28.5.2018
Rok za oddajo prijav: 1.6.2018
Besedilo razpisa (PDF)

Objava prostega delovnega mesta: VODJA ODDELKA ZA PROMOCIJO - M/Ž za 1 delavca

Objavljeno: 28.5.2018
Rok za oddajo prijav: 1.6.2018
Besedilo razpisa (PDF)

Objava prostega delovnega mesta: KOORDINATOR ZA PARTNERSKE DOGODKE - M/Ž za 1 delavca

Objavljeno: 28.5.2018
Rok za oddajo prijav: 1.6.2018
Besedilo razpisa (PDF)

Objava prostega delovnega mesta: TURISTIČNI INFORMATOR - M/Ž za 2 delavca

Objavljeno: 22.5.2018
Rok za oddajo prijav: 28.5.2018
Besedilo razpisa (PDF)

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Objavljen: 2.3. 2018
Rok za oddajo prijav: 28.3.2018 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2018, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Objavljen: 2.3.2018
Rok za oddajo prijav: 28.3.2018 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2018.

Javno naročilo: storitve tiska promocijskih gradiv Turizma Ljubljana

Predmet javnega naročila so ponavljajoče storitve tiska promocijskih gradiv, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Naročnik bo v obdobju trajanja okvirnega sporazuma izvajal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel pripravljeno tehnično dokumentacijo ter zagotovljena finančna sredstva.

Objavljeno: 15.3.2018
Rok za oddajo prijav: 29.3.2018
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Javno naročilo: storitev Google oglaševanja

Namen oglaševalske kampanje: Povečanje prepoznavnosti Ljubljane in regije Osrednja Slovenija kot turistične destinacije na ciljnih trgih v primerjavi s prepoznavnostjo blagovnih znamk drugih evropskih turističnih destinacij, t.i. "brand awareness", povečanje turističnega obiska, povečanje prodaje turističnih produktov ter storitev prek spletnega mesta www.visitljubljana.com in povečanje ogleda videov na platformi YouTube.

Objavljeno: 1.3.2018
Rok za oddajo prijav: 15.3.2018
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)