Razpisi

Aktualne objave

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017

Objavljen: 10.2. 2017

Rok za oddajo prijav: 28.2. 2017 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017

Objavljen: 10.2. 2017

Rok za oddajo prijav: 28.2. 2017 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

Zaključeno

Javni poziv za zbiranje vlog

  • za najem stojnic na Miklavževem sejmu 2016
  • za najem sejemskih hišic na Prazničnem sejmu 2016 - darilni program
  • za najem malih gostinskih hišic na Prazničnem sejmu 2016
  • za najem velikih gostinskih sejemskih hišic na Prazničnem sejmu 2016

Objavljen: 14.10.2016

Rok za oddajo prijav: 21. 10.2016

Besedilo javnega poziva

Objavljen: 30.6.2016

Poziv koordinatorjem RDO Osrednja Slovenija: posredujte nam svoje turistične novosti, ideje in projekte

V okviru Turizma Ljubljana delujeta:

Turistični informacijski centri
Kongresni urad Ljubljane

Med naloge Turizma Ljubljana med drugim sodijo še investicije v turistično infrastrukturo, izvajanje programov turističnih ogledov in izobraževanje turističnih vodnikov, organizacija prireditev, izdajanje turističnih brošur in prospektov, predstavljanje Ljubljane in regije na turističnih sejmih in drugih marketinških dogodkih ter vzdrževanje turističnega spletnega mesta Visit Ljubljana - uradnega vodnika po Ljubljani in Osrednji Sloveniji.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

Objavljen: 19.2. 2016

Rok za oddajo prijav: 23.3. 2016 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016, ki prispevajo k promociji Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016 v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

Objavljen: 19.2. 2016

Rok za oddajo prijav: 23.3. 2016 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016.

Javna dražba rabljenih računalnikov in računalniške opreme

Objavljeno: 1.12. 2015
Vabljeni na javno dražbo rabljenih računalnikov in računalniške opreme, ki bo v ponedeljek, 14. decembra 2015, ob 14. uri na sedežu Turizma Ljubljana na Krekovem trgu 10 v Ljubljani.
Javna dražba rabljenih računalnikov in računalniške opreme (pdf, 782,0 kB)

Javna dražba rabljenih računalnikov in računalniške opreme

Objavljeno: 17.11. 2015
Vabljeni na javno dražbo rabljenih računalnikov in računalniške opreme, ki bo v ponedeljek, 30. novembra 2015, ob 14. uri na sedežu Turizma Ljubljana na Krekovem trgu 10 v Ljubljani.
Javna dražba rabljenih računalnikov in računalniške opreme (pdf, 868,4 kB)

Javni poziv za zbiranje vlog

Objavljeno: 10.10.2015
Rok za oddajo prijav: 20.10.2015.

  • za najem stojnic na Miklavževem sejmu 2015
  • za najem sejemskih hišic na Prazničnem sejmu 2015
  • za najem malih gostinskih hišic

Po pooblastilu Turizma Ljubljana pisne vloge sprejema Euro Varia d.o.o., Anžurjeva 2 f, 1260 Ljubljana, kjer dobite obrazec "prijavnica".
Besedilo javnega poziva (pdf, 372,6 kB)

Višji svetovalec področja I - m/ž - 1 oseba

Objavljeno: 13.7.2015
Rok za oddajo prijav: 16.7.2015.

Podroben opis delovnega mesta: Vodenje organizacijskega področja odnosov z javnostmi zavoda, načrtovanje oglaševanja in odnosov z javnostmi, izvajanje oglaševanja in pr aktivnosti skladno s sprejetim načrtom, obveščanje vseh ciljnih subjektov o turistični ponudbi Ljubljane, določanje najprimernejših ukrepov in poti za obveščanje, organizacija izvedbe študijskih programov in programov za novinarje, zbiranje in arhiviranje objavljenih informacij o ljubljanski turistični ponudbi v medijih, sodelovanje pri nastopih na sejmih in prireditvah, stalno spremljanje in ažuriranje podatkov, ki zadevajo adremo novinarjev in medije.

Trajanje zaposlitve: določen čas (do 28.2.2019), poln delovni čas.
Podrobno besedilo razpisa (pdf, 204,1 kB)

Višji svetovalec področja III - m/ž - 1 oseba

Objavljeno: 27.5.2015
Rok za oddajo prijav: 8.6.2015.

Podroben opis delovnega mesta: Pomoč pri načrtovanju in organiziranju na področju kongresne dejavnosti v destinaciji, kontinuirano delo z bazami mednarodnih združenj - raziskave naročniškega trga, urejanje pregleda kongresnih prireditev, zbiranje podatkov za slovensko in mednarodno statistiko, organizacijska in izvedbena podpora pri promocijskih in trženjskih akcijah s področja kongresne dejavnosti, pomoč pri organizaciji in izvedbi študijskih programov in mednarodnih kandidatur.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poln delovni čas.
Podrobno besedilo razpisa (pdf, 72,3 kB)

Turistični informator II - m/ž - 2 osebi

Objavljeno: 27.5.2015
Rok za oddajo prijav: 8.6.2015.

Podroben opis delovnega mesta: Posredovanje najrazličnejših turističnih in splošnih informacij in promocijskih gradiv predvsem o ljubljani, pa tudi o Sloveniji. Vodenje potrebnih statističnih podatkov in evidenc, prodaja turističnih storitev, izvajanje rezervacij in bookinga, prodaja spominkov in drugih promocijskih materialov, ki niso namenjeni brezplačni delitvi, zaključevanje blagajne in izdelovanje potrebnih poročil.

Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev, poln delovni čas.
Podrobno besedilo razpisa (PDF) (pdf, 202,7 kB)