Razpisi

Aktualne objave

Javno naročilo: storitve tiska promocijskih gradiv Turizma Ljubljana

Predmet javnega naročila so ponavljajoče storitve tiska promocijskih gradiv, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Naročnik bo v obdobju trajanja okvirnega sporazuma izvajal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel pripravljeno tehnično dokumentacijo ter zagotovljena finančna sredstva.

Objavljeno: 15.3.2018
Rok za oddajo prijav: 29.3.2018
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Objavljen: 2.3. 2018
Rok za oddajo prijav: 28.3.2018 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2018, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Objavljen: 2.3.2018
Rok za oddajo prijav: 28.3.2018 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2018.

Javno naročilo: storitev Google oglaševanja

Namen oglaševalske kampanje: Povečanje prepoznavnosti Ljubljane in regije Osrednja Slovenija kot turistične destinacije na ciljnih trgih v primerjavi s prepoznavnostjo blagovnih znamk drugih evropskih turističnih destinacij, t.i. "brand awareness", povečanje turističnega obiska, povečanje prodaje turističnih produktov ter storitev prek spletnega mesta www.visitljubljana.com in povečanje ogleda videov na platformi YouTube.

Objavljeno: 1.3.2018
Rok za oddajo prijav: 15.3.2018
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Zaključeno

Javni poziv za zbiranje vlog za najem gostinskih hišic na Gallusovem nabrežju

Objavljen: 13.11.2017

Javni poziv za najem do 1 male in do 2 velikih gostinskih sejemskih hišic na lokaciji Gallusovo nabrežje v času od 1. decembra 2017 do 7. januarja 2018.

Besedilo javnega poziva (PDF)

Rok za oddajo prijav: 15. 11. 2017

Javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic in sejemskih hišic na prazničnih sejmih

Objavljen: 20.10.2017

Javni poziv obsega zbiranje vlog za najem stojnic na Miklavževem sejmu (3.-6.12.) ter najem sejemskih in gostinskih hišic na Prazničnem sejmu (1.12.2017-2.1.2018).

Besedilo javnega poziva (PDF)

Rok za oddajo prijav: 30.10. 2017

Sporočilo o prostem delovnem mestu: VODJA PODROČJA POSLOVNEGA TURIZMA - M/Ž za 1 delavca

Objavljeno: 24.8.2017
Rok za oddajo prijav: 1.9.2017
Besedilo razpisa

Storitve prevajanja Turizma Ljubljana

Predmet javnega naročila so storitve prevajanja za potrebe Turizma Ljubljana. Z izbranimi izvajalci bo sklenjen okvirni sporazum za obdobje enega leta.

Objavljeno: 30.5.2017
Rok za oddajo ponudb: 16.6.2017
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Sporočilo o prostem delovnem mestu: TURISTIČNI INFORMATOR - M/Ž za 2 delavca

Objavljeno: 8.6.2017
Rok za oddajo prijav: 13.6.2017
Besedilo razpisa

Sporočilo o prostem delovnem mestu: ADMINISTRATOR SPLETNIH PLATFORM - M/Ž za 1 delavca

Objavljeno: 8.6.2017
Rok za oddajo prijav: 13.6.2017
Besedilo razpisa