Razpisi

Aktualne objave

Javni poziv za zbiranje vlog za najem gostinskih hišic na Gallusovem nabrežju

Objavljen: 13.11.2017

Javni poziv za najem do 1 male in do 2 velikih gostinskih sejemskih hišic na lokaciji Gallusovo nabrežje v času od 1. decembra 2017 do 7. januarja 2018.

Besedilo javnega poziva (PDF)

Rok za oddajo prijav: 15. 11. 2017

Zaključeno

Javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic in sejemskih hišic na prazničnih sejmih

Objavljen: 20.10.2017

Javni poziv obsega zbiranje vlog za najem stojnic na Miklavževem sejmu (3.-6.12.) ter najem sejemskih in gostinskih hišic na Prazničnem sejmu (1.12.2017-2.1.2018).

Besedilo javnega poziva (PDF)

Rok za oddajo prijav: 30.10. 2017

Sporočilo o prostem delovnem mestu: VODJA PODROČJA POSLOVNEGA TURIZMA - M/Ž za 1 delavca

Objavljeno: 24.8.2017
Rok za oddajo prijav: 1.9.2017
Besedilo razpisa

Storitve prevajanja Turizma Ljubljana

Predmet javnega naročila so storitve prevajanja za potrebe Turizma Ljubljana. Z izbranimi izvajalci bo sklenjen okvirni sporazum za obdobje enega leta.

Objavljeno: 30.5.2017
Rok za oddajo ponudb: 16.6.2017
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Sporočilo o prostem delovnem mestu: TURISTIČNI INFORMATOR - M/Ž za 2 delavca

Objavljeno: 8.6.2017
Rok za oddajo prijav: 13.6.2017
Besedilo razpisa

Sporočilo o prostem delovnem mestu: ADMINISTRATOR SPLETNIH PLATFORM - M/Ž za 1 delavca

Objavljeno: 8.6.2017
Rok za oddajo prijav: 13.6.2017
Besedilo razpisa

Javno naročilo: storitev Google oglaševanja

Namen oglaševalske kampanje: Povečanje prepoznavnosti Ljubljane in regije Osrednja Slovenija kot turistične destinacije na ciljnih trgih v primerjavi s prepoznavnostjo blagovnih znamk drugih evropskih turističnih destinacij, t.i. "brand awareness", povečanje turističnega obiska, povečanje prodaje turističnih produktov ter storitev prek spletnega mesta www.visitljubljana.com in povečanje ogleda videov na platformi YouTube.

Objavljeno: 3.3.2017
Rok za oddajo prijav: 14.3.2017
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Javno naročilo: Računovodske storitve Turizma Ljubljana

Izbrani ponudnik – izvajalec bo za naročnika opravljal storitve na področju računovodskega poslovanja.

Objavljeno: 1.3.2017
Rok za oddajo prijav: 15.3.2017
Razpisna dokumentacija (objava na portalu e-naročanje)

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017

Objavljen: 10.2. 2017
Rok za oddajo prijav: 28.2. 2017 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017

Objavljen: 10.2. 2017
Rok za oddajo prijav: 28.2. 2017 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

Javni poziv za zbiranje vlog

  • za najem stojnic na Miklavževem sejmu 2016
  • za najem sejemskih hišic na Prazničnem sejmu 2016 - darilni program
  • za najem malih gostinskih hišic na Prazničnem sejmu 2016
  • za najem velikih gostinskih sejemskih hišic na Prazničnem sejmu 2016

Objavljen: 14.10.2016

Rok za oddajo prijav: 21. 10.2016

Besedilo javnega poziva

Objavljen: 30.6.2016

Poziv koordinatorjem RDO Osrednja Slovenija: posredujte nam svoje turistične novosti, ideje in projekte

V okviru Turizma Ljubljana delujeta:

Turistični informacijski centri
Kongresni urad Ljubljane

Med naloge Turizma Ljubljana med drugim sodijo še investicije v turistično infrastrukturo, izvajanje programov turističnih ogledov in izobraževanje turističnih vodnikov, organizacija prireditev, izdajanje turističnih brošur in prospektov, predstavljanje Ljubljane in regije na turističnih sejmih in drugih marketinških dogodkih ter vzdrževanje turističnega spletnega mesta Visit Ljubljana - uradnega vodnika po Ljubljani in Osrednji Sloveniji.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

Objavljen: 19.2. 2016

Rok za oddajo prijav: 23.3. 2016 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016, ki prispevajo k promociji Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016 v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

Objavljen: 19.2. 2016

Rok za oddajo prijav: 23.3. 2016 do 11.00

Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2016.