Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki omogoča številna delovna mesta, odpira poslovne priložnosti in nasploh bogati življenje v mestu. Obenem je turizem tudi vir namenskih sredstev, iz katerih so financirane številne prireditve, projekti in turistična infrastruktura, v čemer uživamo tudi meščani. Tu so zbrani projekti, financirani s sredstvi od turizma, zaradi česar lahko rečemo, da tudi turizem dela Ljubljano še lepšo in bolj zeleno, še bolj kulturno, trajnostno, živahno in povezano.

 • Informativne table

  Pri Turizmu Ljubljana smo poskrbeli za prenovo informacijskih tabel na začetku Hribarjevega nabrežja in nadomestitev stare table na ljubljanski železniški postaji, kjer je predstavljena turistična karta Ljubljane.

 • Industrija srečanj

  Pri Turizmu Ljubljana sodelujemo pri podpori in razvoju kongresnega turizma. Industrija srečanj povezuje kompleksen sistem dejavnosti, ki se razteza prek številnih poslovnih segmentov in povezuje strokovnjake različnih področij.

 • Ureditev stopnišča Na Stolbi

  Z ureditvijo betonskega stopnišča – pešpoti od Krekovega trga do ulice Na Stolbi, je Mestna občina Ljubljana končala prvo fazo urejanja območja ulice Na Stolbi.

 • Projekt »Človek, čuvaj svoje mesto«

  V Mestni občini Ljubljana z družbeno odgovorno kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto« že od leta 2015 opozarjajo na nesprejemljivost vandalizma in poudarjajo pomen spoštovanja skupnega javnega prostora.

 • Nova ribja brv

  Nekdanja lesena Ribja brv je bila prvotno mišljena kot začasni objekt. Z leti je propadala in postala nevarna za uporabo, zato so se na Mestni občini Ljubljana odločili, da jo zamenjajo s trajnejšo konstrukcijo.

 • Ljubljanski spominki

  Razvijamo in prodajamo kolekcije prepoznavnih ljubljanskih spominkov. Vsem izdelkom je skupno, da so zasnovani domiselno, so kakovostno izdelani in cenovno dostopni. Nekatere med njimi so zasnovali priznani slovenski oblikovalci.