Pojdi na vsebino

Visit Ljubljana je uradno spletno mesto turistične destinacije Ljubljana ter regije Osrednja Slovenija. Namenjeno je turistični promociji, informiranju in prodaji produktov in storitev za turistične ciljne javnosti. Vsebino na spletnem mestu pripravlja uredništvo v okviru zavoda Turizem Ljubljana.

Spletno mesto je zasnovano tako, da zadovoljuje potrebe turistov oziroma obiskovalcev destinacije, zgolj posredno (do mere, do katere izpolnjuje svoje osnovne namene) pa zagotavlja tudi promocijo ponudnikov v destinaciji (v nadaljevanju: partnerjev). Uredništvo si pridržuje vso pravico do izbire informacij za objavo in tudi do izbire vsebinskih poudarkov. Plačljiv zakup vsebin ali oglasnega prostora na spletnem mestu ni mogoč.

Kazalo:

 1. Pozicioniranje blagovne znamke Ljubljane na spletnem mestu
 2. Uredniški kriteriji za objavljanje točk interesa
 3. Skrbništvo vsebin o točkah interesa
 4. Uredniški kriteriji za objavljanje prireditev
 5. Spletna prodaja produktov in storitev
 6. Objavljanje avtorskih vsebin partnerjev

Visit Ljubljana je uradno spletno mesto turistične destinacije Ljubljana ter regije Osrednja Slovenija. Namenjeno je turistični promociji, informiranju in prodaji produktov in storitev za turistične ciljne javnosti. Vsebino na spletnem mestu pripravlja uredništvo v okviru zavoda Turizem Ljubljana.

Spletno mesto je zasnovano tako, da zadovoljuje potrebe turistov oziroma obiskovalcev destinacije, zgolj posredno (do mere, do katere izpolnjuje svoje osnovne namene) pa zagotavlja tudi promocijo ponudnikov v destinaciji (v nadaljevanju: partnerjev). Uredništvo si pridržuje vso pravico do izbire informacij za objavo in tudi do izbire vsebinskih poudarkov. Plačljiv zakup vsebin ali oglasnega prostora na spletnem mestu ni mogoč.

Namen spletnih vsebin Turizma Ljubljana:

 1. Promocija: navdušiti obiskovalce za obisk turistične destinacije Ljubljana in Osrednja Slovenija ter graditi prepoznavnost in ugled blagovne znamke destinacije.
 2. Informiranje: ponuditi obiskovalcem dostop do vseh praktičnih in uporabnih informacij, ki jih potrebujejo, s ciljem, da bo njihov obisk destinacije prijetna in navdihujoča izkušnja.
 3. Prodaja produktov in storitev, ki jih Turizem Ljubljana izvaja samostojno ali jih posreduje v sodelovanju s partnerji

Uredništvo spletnega mesta pri svojih aktivnostih sledi programskim usmeritvam turistične destinacije Ljubljana, kot so opredeljene v projektu ter operacionalizirane v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020.

1. Pozicioniranje blagovne znamke Ljubljane na spletnem mestu

Vsebine spletnega mesta so v prvi vrsti namenjene pozicioniranju blagovne znamke pri profilih ciljnih skupin (personah) ljubljanskega turizma. Z vsebinami spletnega mesta si prizadevamo vplivati na graditev zavesti o blagovni znamki in posledično povečanje turističnega obiska ter prodaje turističnih produktov.

Turistična blagovna znamka Ljubljane tem ciljnim skupinam komunicira identiteto ter edinstveno prodajno prednost (unique selling proposition) Ljubljane in regije Osrednja Slovenija:

 1. Ljubljana je biser Evrope
 2. in mesto z zeleno dušo,
 3. ki ponuja priložnost za romantičen pobeg,
 4. odlično lokalno kulinariko,
 5. bogat kulturni utrip z množico zanimivih festivalov,
 6. odlikujeta jo narava in aktiven življenjski slog,
 7. tu lahko izkoristite priložnost, da raziščete lepote regije Osrednja Slovenija
 8. ter izjemno raznovrstnost Slovenije na dnevnih izletih iz Ljubljane.

Glavni vsebinski poudarki so: zelena ter trajnostna usmeritev destinacije, kultura in prireditve, organizirana doživetja (le tista, ki jih je mogoče rezervirati), kulinarika, narava in aktivni oddih. Vsebine, ki jih pripravlja uredništvo, so vedno v skladu s temi poudarki.

Turistični značaj ponudbe je osnovni kriterij za objavo vsebine katerekoli ponudbe, storitve ali dogodka na spletnem mestu Visit Ljubljana. Uredništvo ne objavlja ponudb, ki poleg slovenskega niso komunicirane tudi v tujih (najmanj angleškem) jezikih.

Turizem Ljubljana obisk spletnega mesta in interakcije na njem (nakupi, prijava na e-novice, itd.) spodbuja tudi s kampanjami plačljivega oglaševanja ter z objavami na družbenih omrežjih. Uredništvo v skladu z zastavljenimi cilji posameznih oglaševalskih kampanj skrbi za izbor in dodatno predstavitev tistih vsebin, ki so podprte z zakupom oglasnega prostora (ciljne strani oglaševanja – landing pages).

>> Nazaj na kazalo

2. Uredniški kriteriji za objavljanje točk interesa

Spletno mesto je namenjeno zbujanju zanimanja za skrbno izbrana doživetja, ki jih destinacija ponuja potencialnemu obiskovalcu (persone ljubljanskega turizma). V skladu s tem uredništvo za objavo v vsebinskih sklopih, kjer uporabnikom priporočamo kaj početi, izbere točke interesa, katerih ponudba je:

 • namenjena turistom,
 • dokazljivo kakovostna in prepoznavna,
 • ima skrbnika, ki redno sporoča o ažuriranju osnovnih informacij o ponudbi.

Spletno mesto Visit Ljubljana ni katalog turističnih ponudnikov v destinaciji. Uredništvo se izogiba objavljanju nepreglednih seznamov in imenikov ponudnikov po kategorijah. Prav tako spletno mesto ni namenjeno izboljševanju ali celo zagotavljanju prisotnosti ponudnikov na spletu, v primerih, ko je ta pomanjkljiva ali celo neobstoječa.

Uredništvo vhodne podatke o točkah interesa pridobiva od partnerjev, ki jih upravljajo, s pomočjo spletnega obrazca za skrbnike vsebin. Skrbniki na strani partnerjev so dolžni za objavo posredovati točne, celovite in ažurne podatke ter kvalitetno slikovno gradivo. Partnerji prek skrbniškega ključa lahko kadarkoli dostopajo do podatkov o svoji ponudbi in uredništvu na ta način posredujejo aktualne spremembe podatkov. Uredništvo njihovo ponudbo pripravi za objavo in le-to zagotovi, v primeru, da ustreza spodnjim kriterijem.

Osnovni uredniški kriteriji:

1. Dokazana kakovost – uredništvo za objavo izbere ponudbo, ki je (izpolnjen mora biti najmanj eden pogoj od navedenih):

 • prejela visoke ocene tujih uporabnikov na relevantnih portalih kot so TripAdvisor, Google Maps, Booking.com …
 • kot kakovostna prepoznana s strani poznavalcev v relevantnih medijih in/ali na blogih
 • prejela visoke ocene strokovnjakov v projektih spodbujanja kakovosti, ki jih izvaja Turizem Ljubljana,
 • razpolaga z drugimi uradno priznanimi domačimi in mednarodnimi certifikati o kakovosti ponudbe, ki veljajo za turistično relevantne (Travelife, Slovenia Green, Gostilna Slovenija …).

2. Prepoznavnost: ponudniki morajo imeti uradno spletno stran vzpostavljeno tudi v tujem jeziku, na njej morajo biti objavljene informacije, ki so relevantne za tuje obiskovalce, priporočljivo pa je, da upravljajo tudi s svojo prisotnostjo na TripAdvisorju in Google Maps.
3. Turističen značaj: ponudniki morajo biti odprti za individualen turističen obisk v rednem odpiralnem času. Osebje mora biti usposobljeno, da z obiskovalci komunicira v tujem jeziku.
4. Atraktivnost in varen dostop: ta dva dodatna kriterija veljata predvsem za znamenitosti na prostem, naravne lepote, pohodne in kolesarske poti, razgledne in foto točke itd., ki so prosto dostopne.

Dodatni uredniški kriteriji:

 • Ponudba se ujema z interesi identificiranih skupin uporabnikov na ključnih ciljnih trgih.
 • S ponudbo je mogoče vsebinsko obogatiti obstoječo vsebino spletnega mesta.
 • Pohodne in kolesarske poti, ki jih objavimo na spletnem mestu, morajo biti na terenu opremljene z jasnimi in preglednimi oznakami, za objavo na spletu morajo biti zagotovljeni tudi geolokacijski podatki (prikaz trase poti v formatu GPX).
 • Prenočišče izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za oddajanje prenočišč v turistične namene in plačuje turistično takso.

Uredništvo za objavo izbere ponudbo, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje. Ponudbe, storitev ali dogodkov, ki so namenjeni zgolj ožjim ciljnim skupinam, strokovnim javnostim ali vabljenim obiskovalcem, ne objavljamo. Uredništvo si pridržuje pravico, da od skrbnikov prejete vsebine ne objavi, če oceni, da ta ne ustreza kriterijem za objavo.

>> Nazaj na kazalo

3. Skrbništvo vsebin o točkah interesa

Uredništvo prejema podatke za objavo skrbnikov vsebin, ki so praviloma neposredni predstavniki partnerja oziroma lastnika ponudbe. Naloga skrbnikov je posredovati osnovne informacije, ki so podlaga za objavo in te informacije redno ažurirati, ko pride do sprememb ali dopolnitev. V skladu s tem so skrbniki v celoti odgovorni za točnost podatkov, ki jih posredujejo uredništvu. Odgovorni so tudi za avtorske pravice vsega slikovnega in drugega avtorskega gradiva, ki ga posredujejo uredništvu v objavo. Turizem Ljubljana za to gradivo ne prevzema odgovornosti.

Kontakt za skrbnike: [email protected].

Na spletnem mestu Visit Ljubljana ob upoštevanju kriterijev in pogojev za objavo v sodelovanju s skrbniki uredništvo objavlja naslednje tipe turistične ponudbe.

 • Znamenitosti (kulturne in naravne)
 • Galerije, muzeji in druge kulturne ustanove
 • Nastanitveni objekti
 • Gostilne
 • Restavracije
 • Slaščičarne in kavarne
 • Klubi, bari, pubi
 • Trgovine
 • Turistične kmetije
 • Druga turistična ponudba

Skrbniki podatke uredništvu posredujejo tako, da izpolnijo spletni vprašalnik, za katerega lahko zaprosijo preko e-naslova [email protected]. Za potrebe objave vsebine mora skrbnik priložiti tudi slikovno gradivo v kakovostni resoluciji (najmanj 1000x800px). Skrbnik odgovarja, da uporaba fotografije ne krši zakonov o avtorskih pravicah ali licenčnosti tretjih strank. Preberite več o tem v poglavju Objavljanje avtorskih vsebin partnerjev.

Uredništvo v vsebino ne posega na ravni informacij o ponudbi in ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih prejme od skrbnika, a si pridržuje pravico izbrati mesto, kjer bo vsebino objavilo, ustrezno oblikovati besedilo opisa, izbrati najbolj ustrezen fotografski material ter izpostaviti vsebinske poudarke po svoji presoji in v skladu z vsebinskim konceptom spletnega mesta.

Skrbnik v celoti odgovarja za točnost posredovanih podatkov, ki zadevajo predstavitev vsebine, za katero skrbi. Uredništvo ne odgovarja za točnost objavljenih podatkov in zato svetuje uporabnikom spletnega mesta, da kontaktne podatke, odpiralne čase ter druge termine preverijo tudi na spletnih straneh ponudnikov.

>> Nazaj na kazalo

4. Uredniški kriteriji za objavljanje prireditev

Ker želimo izpostaviti in ciljnim javnostim predstaviti relevanten izbor najboljšega, kar naša destinacija ponuja, uredništvo za objavo izbira samo tiste vsebine, ki poudarjajo najboljšo in za turiste najbolj zanimivo ter odmevno ponudbo dogodkov. Cilj rubrike s prireditvami je ponuditi vodnik po najbolj zanimivih dogodkih v Ljubljani.

Osnovni kriteriji za objavo prireditev v rubriki na našem spletnem mestu so, da se dogajajo v Ljubljani ali v regiji Osrednja Slovenija, da je prireditev zanimiva za ciljne javnosti, ki jih naslavljamo ter njihova dostopnost in relevantnost.

 1. Od večjih prireditev objavljamo le tiste, ki so zanimive za širšo javnost in aktivno promovirajo Ljubljano ter privlačijo domače in tuje obiskovalce.
 2. Od manjših dogodkov objavljamo le tiste, ki imajo izrazit turističen pomen (tradicija, zgodovina, kulinarika, trajnostna naravnanost).

Uredništvo si pridržuje pravico, da prejetih vsebin ne objavi, če oceni, da ne ustrezajo kriterijem za objavo. Turizem Ljubljana ni organizator vseh dogodkov v objavi.

Kriteriji za objavo na spletni strani Visit Ljubljana:

Na spletni strani Visit Ljubljana objavljamo naslednje vrste prireditev:

 • večje koncerte in vse odmevnejše dogodke,
 • izbor zanimivih dogodkov, ki imajo prost vstop in/ali potekajo na prostem,
 • festivale širšega dosega,
 • večje, odmevnejše podnaslovljene gledališke predstave
 • večje in odmevnejše razstave,
 • druge zanimive prireditve na prostem in ulične dogodke, ki se navezujejo bodisi na tradicijo, zgodovino ali kulinariko,
 • sejme, zanimive za tujce (kulinarični, domača obrt, umetniški sejmi …),
 • prireditve za nišne interese, ki se pokrivajo s tistimi, ki jih zaznamo na naših ciljnih trgih,
 • mednarodna športna prvenstva in odmevne športne prireditve
 • prireditve na javnem prostoru, ki jih sofinancira ali podpira Turizem Ljubljana.

Na spletni strani Visit Ljubljana ne bodo objavljene naslednje vrste prireditev:

 • koncerti izvajalcev, ki so sicer popularni pri domačem občinstvu, za obiskovalce z naših ciljnih trgov pa niso zanimivi,
 • manjši koncerti, ki se zaradi omejenega števila sedežev ali prostora lahko odvijajo le v manjšem obsegu,
 • filmske predstave,
 • gledališke in plesne predstave (izjema so gostovanja svetovnega slovesa),
 • manjše predstave ter ustvarjalne delavnice za otroke in druge prireditve za družine,
 • ustvarjalne delavnice v muzejih in galerijah, strokovna vodstva po razstavah,
 • operni in baletni sporedi (izjema so gostovanja svetovnega slovesa),
 • strokovna predavanja, literarne prireditve, konference (koledar kongresov objavljamo na straneh Kongresnega urada),
 • športna prvenstva in tekme lokalnega pomena (izjema so športni festivali ter večji dogodki, ki s svojo odmevnostjo pripomorejo k promociji Ljubljane)
 • sejemske prireditve, ki niso zanimive oz. prilagojene tujcem,
 • sodobne umetniške predstave in performansi, ki so namenjeni ožjemu krogu občinstva,
 • prodajne in manjše razstave, kjer ponudba ni prilagojena tujejezičnim gostom,
 • prireditve lokalnega pomena, ki nimajo turistične dimenzije,
 • prireditve, katerih namen je zbiranje sredstev,
 • prireditve, katerih cilj je trženje in promoviranje blagovnih znamk,
 • že razprodane prireditve.

Fotografije, potrebne za objavo:

 • Fotografije naj bodo velikosti najmanj 1000x800px, ležeče pozicije, brez teksta in logotipov. Uporabite formate jpg. Navedite tudi avtorja fotografije.
 • Organizator/prijavitelj odgovarja, da uporaba fotografije ne krši zakonov o avtorskih pravicah ali licenčnosti tretjih strank. Preberite več o tem v poglavju Objavljanje avtorskih vsebin partnerjev.
 • Uredništvo si pridružuje pravico preoblikovanja fotografije za potrebe spletnega mesta.

Izbrane prireditve bodo objavljene na naši spletni strani, nekatere večje ali relevantne bomo po svoji presoji delili tudi po drugih komunikacijskih kanalih (Facebook, Twitter), a sama prijava prireditve tega ne zagotavlja.

Prav tako ne bodo objavljene prireditve, kjer od organizatorjev ne prejmemo uporabnih vhodnih podatkov in primerne fotografije za objavo, kot tudi tiste, ki zaradi prepoznega obveščanja (najmanj 2 tedna pred prireditvijo) s strani organizatorjev nimajo možnosti velikega dosega.

>> Nazaj na kazalo

5. Spletna prodaja produktov in storitev

Poleg turistične kartice, vodenih ogledov Ljubljane in doživljajskih programov vodenj, ki jih izvaja naša vodniška služba, Turizem Ljubljana v okviru tržne dejavnosti kot posrednik prodaja tudi produkte drugih pravnih oseb, v prvi vrsti tistih, ki za individualne turiste izvajajo vodene oglede, izlete in organizirane aktivnosti.

Na spletnem mestu Visit Ljubljana deluje »spletna trgovina doživetij«, v kateri so na prodaj izbrani produkti iz prodajnega portfelja Turizma Ljubljana. Produkti so na voljo za rezervacijo prek sistema za elektronske nakupe, ki je podprt z bazo podatkov o njihovi razpoložljivosti.

Turizem Ljubljana produkte, ki jih uvrsti v svojo spletno "trgovino doživetij", izbira v skladu s strateškimi cilji, ki zadevajo izvajanje tržne dejavnosti, pa tudi izvajanje promocije destinacije.

Produkti v spletni trgovini namreč predstavljajo izbrana doživetja destinacije, ki imajo izrazit vpliv tudi na pozicioniranje blagovne znamke pri ciljnih skupinah uporabnikov na ciljnih trgih, in s tem izrazito promocijsko vrednost.

Zato Turizem Ljubljana v spletno prodajo uvrsti le tiste produkte, za katere presodi, da najbolje ustrezajo prodajnim in promocijskim ciljem pozicioniranja destinacije ter njenih ključnih doživetij na ciljnih trgih.

Kriteriji za umestitev produktov v spletno trgovino so:

 • ponudnik ima v skladu s planom na področju tržne dejavnosti s Turizmom Ljubljana podpisano pogodbo o posredovanju pri prodaji,
 • produkt sodi med strateške razvojne prioritete Turizma Ljubljana (v primeru lastnih produktov ter produktov, ki se v okviru projektov zavoda razvijajo z zunanjimi partnerji),
 • prodajna zanimivost produkta glede na njegovo konkurenco in raznolikost ponudbe, s poudarkom na regiji Osrednja Slovenija in čim večji pokritosti celotne Slovenije
 • izvedljivost produkta za individualne goste (osnovni pogoji so minimum 2 osebi in organiziran povratni prevoz iz Ljubljane)
 • izvajanje izletov in komunikacija z uporabniki v raznolikih svetovnih jezikih,
 • prodajna zanimivost produkta za ciljne skupine gostov,
 • število izbranih produktov, ki so že v prodaji,
 • zanesljivost ponudnika produkta pri preteklem sodelovanju (produkt se mora izvajati pod dogovorjenimi pogoji in v dogovorjenih terminih),
 • rezultati prodaje že objavljenih produktov v pretekli sezoni.

Izvajalci izletov in ogledov odgovarjajo za točnost posredovanih podatkov uredništvu in za korektnost in doslednost izvajanja posameznih programov.

Za več informacij o pogojih za uvrstitev produktov v portfelj Turizma Ljubljana se lahko obrnete na Oddelek za pospeševanje prodaje.

>> Nazaj na kazalo

6. Objavljanje avtorskih vsebin partnerjev

Avtorske pravice za fotografsko in drugo avtorsko gradivo skladno z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; v nadaljevanju: ZASP), ki ga na spletnem mestu objavlja Turizem Ljubljana, pripadajo fotografom in drugim avtorjem, od katerih je Turizem Ljubljana skladno z določili ZASP predhodno odkupil materialne avtorske pravice. Pri tem gradivu uredništvo Turizma Ljubljana v skladu z določili ZASP poskrbi za navedbo avtorstva.

V primeru gradiva, ki ga pridobijo in ga Turizmu Ljubljana za objavo posredujejo partnerji, je odgovornost za prenos materialnih avtorskih pravic izključno na strani partnerjev. Turizem Ljubljana za objavljeno gradivo, ki ga pridobi od partnerjev, ne prevzema odgovornosti. Turizem Ljubljana tudi v primeru, ko pridobi fotografije oziroma druga avtorska gradiva od partnerjev, vedno skuša zagotoviti informacije o avtorju. V kolikor Turizem Ljubljana, kljub ravnanju, navedenem v prejšnji povedi, ne pridobi podatkov o avtorju, ravna skladno z določili ZASP, na način da navede tistega, ki je takšno delo izdal, oziroma, če tudi le-ta ni znan, navede tistega, ki je takšno delo objavil.

Odgovornost partnerjev je, da uredništvu sporočijo vse potrebne podatke za navedbo avtorstva, skladno z določili ZASP, ki jo uredništvo Turizma Ljubljana v tem primeru zagotovi. V kolikor le-tega partnerji Turizma Ljubljana ne storijo, uredništvo oziroma Turizem Ljubljana ne prevzema odgovornosti za navajanje avtorstva gradiva skladno z določili ZASP. V primeru, da se izkaže, da je bilo gradivo, pridobljeno s strani partnerjev, sporno z vidika avtorskih pravic, bo uredništvo po prejetem obvestilu to gradivo umaknilo iz objave. Ostalih pritožb iz tega naslova Turizem Ljubljana ne bo reševal, ampak bo usmeril na partnerja, ki je gradivo posredoval in domnevno ni upošteval uredniške politike Turizma Ljubljana.

Objavljanje avtorskih vsebin za promocijo prireditev

Organizator ali izvajalec prireditve Turizmu Ljubljana dostavi fotografsko gradivo za objavo v promocijske namene z navedbo nosilca avtorskih pravic/fotografa. Organizator prireditve zagotavlja, da uporaba gradiva ne krši določil ZASP ali licenc s strani tretjih strank. Uredništvo Turizma Ljubljana si pridružuje pravico do preoblikovanja fotografij (format, dimenzije, izrezi) za potrebe spletnega mesta. Turizem Ljubljana za objavljeno gradivo, ki ga pridobi od organizatorjev ali izvajalcev prireditev, ne prevzema odgovornosti. Turizem Ljubljana tudi v primeru, ko pridobi fotografije od organizatorjev ali izvajalcev prireditev, vedno skuša zagotoviti informacije o avtorju. Če Turizem Ljubljana, kljub ravnanju, navedenem v prejšnji povedi, ne pridobi podatkov o avtorju, ravna skladno z določili ZASP, na način da navede tistega, ki je takšno delo izdal, oziroma, če tudi le-ta ni znan, navede tistega, ki je takšno delo objavil.

Odgovornost organizatorja ali izvajalca prireditve je tudi, da uredništvu sporoči vse potrebne podatke za navedbo avtorstva, ki jo uredništvo v tem primeru zagotovi. Za napačno navedbo avtorstva v tem primeru Turizem Ljubljana ne odgovarja. V primeru, da se izkaže, da je bilo gradivo, pridobljeno s strani partnerjev, sporno z vidika avtorskih pravic, bo uredništvo po prejetem obvestilu to gradivo umaknilo iz objave. Ostalih pritožb iz tega naslova Turizem Ljubljana ne bo reševal, ampak jih bo usmeril na partnerja, ki je gradivo posredoval in domnevno ni upošteval uradniške politike Turizma Ljubljana.

Objavljanje avtorskih vsebin na družbenih omrežjih

Turizem Ljubljana v svojih objavah na družbenih omrežjih (Meta, X, Instagram, LinkedIn, Pinterest) poleg fotografij, za katere je odkupil materialne avtorske pravice, uporablja tudi fotografije, ki so mu jih v promocijske in nekomercialne namene objave posredovali partnerji ali organizatorji oziroma izvajalci prireditev.

V svojih objavah na družbenih omrežjih Turizem Ljubljana ne navaja avtorstva teh fotografij, saj to znotraj platform družbenih omrežij ni omogočeno na privzet način. V primerih, ko Turizem Ljubljana na svojih straneh na družbenih omrežjih deli objave drugih avtorjev, pa je vir fotografij razviden iz izvorne objave na družabnem omrežju. V teh primerih je vsa odgovornost za avtorske pravice uporabljenega gradiva izključno na strani pravne ali fizične osebe, ki je deljeno objavo ustvarila. Pri tem je potrebno upoštevati, da fotografija oziroma drugo avtorsko delo, ki je objavljeno na družabnem omrežju postane skladno s splošnimi pogoji družabnih omrežij na voljo za brezplačno distribuiranje vsem, ki do takšnega objavljenega gradiva dostopajo.

>> Nazaj na kazalo

Ljubljana, 19. 2. 2024

Spletno mesto je zasnovano tako, da zadovoljuje potrebe turistov oziroma obiskovalcev destinacije, zgolj posredno (do mere, do katere izpolnjuje svoje osnovne namene) pa zagotavlja tudi promocijo ponudnikov v destinaciji (v nadaljevanju: partnerjev). Uredništvo si pridržuje vso pravico do izbire informacij za objavo in tudi do izbire vsebinskih poudarkov. Plačljiv zakup vsebin ali oglasnega prostora na spletnem mestu ni mogoč.

Kazalo:

 1. Pozicioniranje blagovne znamke Ljubljane na spletnem mestu
 2. Uredniški kriteriji za objavljanje točk interesa
 3. Skrbništvo vsebin o točkah interesa
 4. Uredniški kriteriji za objavljanje prireditev
 5. Spletna prodaja produktov in storitev
 6. Objavljanje avtorskih vsebin partnerjev

Visit Ljubljana je uradno spletno mesto turistične destinacije Ljubljana ter regije Osrednja Slovenija. Namenjeno je turistični promociji, informiranju in prodaji produktov in storitev za turistične ciljne javnosti. Vsebino na spletnem mestu pripravlja uredništvo v okviru zavoda Turizem Ljubljana.

Spletno mesto je zasnovano tako, da zadovoljuje potrebe turistov oziroma obiskovalcev destinacije, zgolj posredno (do mere, do katere izpolnjuje svoje osnovne namene) pa zagotavlja tudi promocijo ponudnikov v destinaciji (v nadaljevanju: partnerjev). Uredništvo si pridržuje vso pravico do izbire informacij za objavo in tudi do izbire vsebinskih poudarkov. Plačljiv zakup vsebin ali oglasnega prostora na spletnem mestu ni mogoč.

Namen spletnih vsebin Turizma Ljubljana:

 1. Promocija: navdušiti obiskovalce za obisk turistične destinacije Ljubljana in Osrednja Slovenija ter graditi prepoznavnost in ugled blagovne znamke destinacije.
 2. Informiranje: ponuditi obiskovalcem dostop do vseh praktičnih in uporabnih informacij, ki jih potrebujejo, s ciljem, da bo njihov obisk destinacije prijetna in navdihujoča izkušnja.
 3. Prodaja produktov in storitev, ki jih Turizem Ljubljana izvaja samostojno ali jih posreduje v sodelovanju s partnerji

Uredništvo spletnega mesta pri svojih aktivnostih sledi programskim usmeritvam turistične destinacije Ljubljana, kot so opredeljene v projektu ter operacionalizirane v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020.

1. Pozicioniranje blagovne znamke Ljubljane na spletnem mestu

Vsebine spletnega mesta so v prvi vrsti namenjene pozicioniranju blagovne znamke pri profilih ciljnih skupin (personah) ljubljanskega turizma. Z vsebinami spletnega mesta si prizadevamo vplivati na graditev zavesti o blagovni znamki in posledično povečanje turističnega obiska ter prodaje turističnih produktov.

Turistična blagovna znamka Ljubljane tem ciljnim skupinam komunicira identiteto ter edinstveno prodajno prednost (unique selling proposition) Ljubljane in regije Osrednja Slovenija:

 1. Ljubljana je biser Evrope
 2. in mesto z zeleno dušo,
 3. ki ponuja priložnost za romantičen pobeg,
 4. odlično lokalno kulinariko,
 5. bogat kulturni utrip z množico zanimivih festivalov,
 6. odlikujeta jo narava in aktiven življenjski slog,
 7. tu lahko izkoristite priložnost, da raziščete lepote regije Osrednja Slovenija
 8. ter izjemno raznovrstnost Slovenije na dnevnih izletih iz Ljubljane.

Glavni vsebinski poudarki so: zelena ter trajnostna usmeritev destinacije, kultura in prireditve, organizirana doživetja (le tista, ki jih je mogoče rezervirati), kulinarika, narava in aktivni oddih. Vsebine, ki jih pripravlja uredništvo, so vedno v skladu s temi poudarki.

Turistični značaj ponudbe je osnovni kriterij za objavo vsebine katerekoli ponudbe, storitve ali dogodka na spletnem mestu Visit Ljubljana. Uredništvo ne objavlja ponudb, ki poleg slovenskega niso komunicirane tudi v tujih (najmanj angleškem) jezikih.

Turizem Ljubljana obisk spletnega mesta in interakcije na njem (nakupi, prijava na e-novice, uporaba planerja MyVisit) spodbuja tudi s kampanjami plačljivega oglaševanja ter z objavami na družbenih omrežjih. Uredništvo v skladu z zastavljenimi cilji posameznih oglaševalskih kampanj skrbi za izbor in dodatno predstavitev tistih vsebin, ki so podprte z zakupom oglasnega prostora (ciljne strani oglaševanja – landing pages).

>> Nazaj na kazalo

2. Uredniški kriteriji za objavljanje točk interesa

Spletno mesto je namenjeno zbujanju zanimanja za skrbno izbrana doživetja, ki jih destinacija ponuja potencialnemu obiskovalcu (persone ljubljanskega turizma). V skladu s tem uredništvo za objavo v vsebinskih sklopih, kjer uporabnikom priporočamo kaj početi, izbere točke interesa, katerih ponudba je:

 • namenjena turistom,
 • dokazljivo kakovostna in prepoznavna,
 • ima skrbnika, ki redno skrbi za ažuriranje osnovnih informacij o ponudbi.

Spletno mesto Visit Ljubljana ni katalog turističnih ponudnikov v destinaciji. Uredništvo se izogiba objavljanju nepreglednih seznamov in imenikov ponudnikov po kategorijah. Prav tako spletno mesto ni namenjeno izboljševanju ali celo zagotavljanju prisotnosti ponudnikov na spletu, v primerih, ko je ta pomanjkljiva ali celo neobstoječa.

Uredništvo vhodne podatke o točkah interesa pridobiva od partnerjev, ki jih upravljajo, s pomočjo spletnega obrazca za skrbnike vsebin. Skrbniki na strani partnerjev so dolžni za objavo posredovati točne, celovite in ažurne podatke ter kvalitetno slikovno gradivo. Partnerji prek skrbniškega ključa lahko kadarkoli dostopajo do podatkov o svoji ponudbi in uredništvu na ta način posredujejo aktualne spremembe podatkov. Uredništvo njihovo ponudbo pripravi za objavo in le-to zagotovi, v primeru, da ustreza spodnjim kriterijem.

Osnovni uredniški kriteriji:

1. Dokazana kakovost – uredništvo za objavo izbere ponudbo, ki je (izpolnjen mora biti najmanj eden pogoj od navedenih):

 • prejela visoke ocene tujih uporabnikov na relevantnih portalih kot so TripAdvisor, Google Maps, Booking.com …
 • kot kakovostna prepoznana s strani poznavalcev v relevantnih medijih in/ali na blogih
 • prejela visoke ocene strokovnjakov v projektih spodbujanja kakovosti, ki jih izvaja Turizem Ljubljana,
 • razpolaga z drugimi uradno priznanimi domačimi in mednarodnimi certifikati o kakovosti ponudbe, ki veljajo za turistično relevantne (Travelife, Slovenia Green, Gostilna Slovenija …).

2. Prepoznavnost: ponudniki morajo imeti uradno spletno stran vzpostavljeno tudi v tujem jeziku, na njej morajo biti objavljene informacije, ki so relevantne za tuje obiskovalce, priporočljivo pa je, da upravljajo tudi s svojo prisotnostjo na TripAdvisorju in Google Maps.
3. Turističen značaj: ponudniki morajo biti odprti za individualen turističen obisk v rednem odpiralnem času. Osebje mora biti usposobljeno, da z obiskovalci komunicira v tujem jeziku.
4. Atraktivnost in varen dostop: ta dva dodatna kriterija veljata predvsem za znamenitosti na prostem, naravne lepote, pohodne in kolesarske poti, razgledne in foto točke itd., ki so prosto dostopne.

Dodatni uredniški kriteriji:

 • Ponudba se ujema z interesi identificiranih skupin uporabnikov na ključnih ciljnih trgih.
 • S ponudbo je mogoče vsebinsko obogatiti obstoječo vsebino spletnega mesta.
 • Pohodne in kolesarske poti, ki jih objavimo na spletnem mestu, morajo biti na terenu opremljene z jasnimi in preglednimi oznakami, za objavo na spletu morajo biti zagotovljeni tudi geolokacijski podatki (prikaz trase poti v formatu GPX).
 • Prenočišče izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za oddajanje prenočišč v turistične namene in plačuje turistično takso.
 • Prenočišče je objavljeno na portalu HotelsCombined, s katerim sodelujemo, s čimer je zagotovljena možnost povezave na spletno rezervacijo.

Uredništvo za objavo izbere ponudbo, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje. Ponudbe, storitev ali dogodkov, ki so namenjeni zgolj domačemu občinstvu, ožjim ciljnim skupinam, strokovnim javnostim ali vabljenim obiskovalcem, ne objavljamo. Uredništvo si pridržuje pravico, da od skrbnikov prejete vsebine ne objavi, če oceni, da ta ne ustreza kriterijem za objavo.

>> Nazaj na kazalo

3. Skrbništvo vsebin o točkah interesa

Uredništvo prejema podatke za objavo skrbnikov vsebin, ki so praviloma neposredni predstavniki partnerja oziroma lastnika ponudbe. Naloga skrbnikov je posredovati osnovne informacije, ki so podlaga za objavo in te informacije redno ažurirati, ko pride do sprememb ali dopolnitev. V skladu s tem so skrbniki v celoti odgovorni za točnost podatkov, ki jih posredujejo uredništvu. Odgovorni so tudi za avtorske pravice vsega slikovnega in drugega avtorskega gradiva, ki ga posredujejo uredništvu v objavo. Turizem Ljubljana za to gradivo ne prevzema odgovornosti.

Kontakt za skrbnike: [email protected].

Na spletnem mestu Visit Ljubljana ob upoštevanju kriterijev in pogojev za objavo v sodelovanju s skrbniki uredništvo objavlja naslednje tipe turistične ponudbe.

 • Znamenitosti (kulturne in naravne)
 • Galerije, muzeji in druge kulturne ustanove
 • Nastanitveni objekti
 • Gostilne
 • Restavracije
 • Slaščičarne in kavarne
 • Klubi, bari, pubi
 • Trgovine
 • Turistične kmetije
 • Druga turistična ponudba

Skrbniki podatke uredništvu posredujejo tako, da izpolnijo spletni vprašalnik. Za potrebe objave vsebine mora skrbnik priložiti tudi slikovno gradivo v kakovostni resoluciji (najmanj 1000x800px). Skrbnik odgovarja, da uporaba fotografije ne krši zakonov o avtorskih pravicah ali licenčnosti tretjih strank. Preberite več o tem v poglavju Objavljanje avtorskih vsebin partnerjev.

Uredništvo v vsebino ne posega na ravni informacij o ponudbi in ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih prejme od skrbnika, a si pridržuje pravico izbrati mesto, kjer bo vsebino objavilo, ustrezno oblikovati besedilo opisa, izbrati najbolj ustrezen fotografski material ter izpostaviti vsebinske poudarke po svoji presoji in v skladu z vsebinskim konceptom spletnega mesta.

Skrbnik v celoti odgovarja za točnost posredovanih podatkov, ki zadevajo predstavitev vsebine, za katero skrbi. Uredništvo ne odgovarja za točnost objavljenih podatkov in zato svetuje uporabnikom spletnega mesta, da kontaktne podatke, odpiralne čase ter druge termine preverijo tudi na spletnih straneh ponudnikov.

>> Nazaj na kazalo

4. Uredniški kriteriji za objavljanje prireditev

Ker želimo izpostaviti in ciljnim javnostim predstaviti relevanten izbor najboljšega, kar naša destinacija ponuja, uredništvo za objavo izbira samo tiste vsebine, ki poudarjajo najboljšo in za turiste najbolj zanimivo ter odmevno ponudbo dogodkov. Cilj rubrike s prireditvami je ponuditi vodnik po najbolj zanimivih dogodkih v Ljubljani.

Osnovni kriteriji za objavo prireditev v rubriki na našem spletnem mestu so, da se dogajajo v Ljubljani ali v regiji Osrednja Slovenija, da je prireditev zanimiva za ciljne javnosti, ki jih naslavljamo ter njihova dostopnost in relevantnost.

 1. Od večjih prireditev objavljamo le tiste, ki so zanimive za širšo javnost in aktivno promovirajo Ljubljano ter privlačijo domače in tuje obiskovalce.
 2. Od manjših dogodkov objavljamo le tiste, ki imajo izrazit turističen pomen (tradicija, zgodovina, kulinarika, trajnostna naravnanost) in niso namenjeni le domačemu občinstvu.

Uredništvo si pridržuje pravico, da prejetih vsebin ne objavi, če oceni, da ne ustrezajo kriterijem za objavo. Turizem Ljubljana ni organizator vseh dogodkov v objavi.

Kriteriji za objavo na spletni strani Visit Ljubljana:

Na spletni strani Visit Ljubljana objavljamo naslednje vrste prireditev:

 • večje koncerte in vse odmevnejše dogodke,
 • izbor zanimivih dogodkov, ki imajo prost vstop in/ali potekajo na prostem,
 • festivale širšega dosega,
 • večje, odmevnejše podnaslovljene gledališke predstave
 • večje in odmevnejše razstave,
 • druge zanimive prireditve na prostem in ulične dogodke, ki se navezujejo bodisi na tradicijo, zgodovino ali kulinariko,
 • sejme, zanimive za tujce (kulinarični, domača obrt, umetniški sejmi …),
 • prireditve za nišne interese, ki se pokrivajo s tistimi, ki jih zaznamo na naših ciljnih trgih,
 • mednarodna športna prvenstva in odmevne športne prireditve
 • prireditve na javnem prostoru, ki jih sofinancira ali podpira Turizem Ljubljana.

Na spletni strani Visit Ljubljana ne objavljamo naslednjih vrst prireditev:

 • koncerti izvajalcev, ki so sicer popularni pri domačem občinstvu, za obiskovalce z naših ciljnih trgov pa niso zanimivi,
 • manjši koncerti, ki se zaradi omejenega števila sedežev ali prostora lahko odvijajo le v manjšem obsegu,
 • filmske predstave,
 • gledališke in plesne predstave (izjema so gostovanja svetovnega slovesa),
 • predstave ter ustvarjalne delavnice za otroke in druge prireditve za družine,
 • ustvarjalne delavnice v muzejih in galerijah, strokovna vodstva po razstavah,
 • ples (izjema so gostovanja svetovnega slovesa),
 • operni in baletni sporedi (izjema so gostovanja svetovnega slovesa),
 • strokovna predavanja, literarne prireditve, konference (koledar kongresov objavljamo na straneh Kongresnega urada),
 • športna prvenstva in tekme lokalnega pomena (izjema so športni festivali ter večji dogodki, ki s svojo odmevnostjo pripomorejo k promociji Ljubljane)
 • sejemske prireditve, ki niso zanimive oz. prilagojene tujcem,
 • sodobne umetniške predstave in performansi, ki so namenjeni ožjemu krogu občinstva,
 • prodajne in manjše razstave, kjer ponudba ni prilagojena tujejezičnim gostom,
 • prireditve lokalnega pomena, ki nimajo turistične dimenzije,
 • prireditve, katerih namen je zbiranje sredstev,
 • prireditve, katerih cilj je trženje in promoviranje blagovnih znamk,
 • že razprodane prireditve.

Fotografije, potrebne za objavo:

 • Fotografije naj bodo velikosti najmanj 1000x800px, ležeče pozicije, brez teksta in logotipov. Uporabite formate jpg. Navedite tudi avtorja fotografije.
 • Organizator/prijavitelj odgovarja, da uporaba fotografije ne krši zakonov o avtorskih pravicah ali licenčnosti tretjih strank. Preberite več o tem v poglavju Objavljanje avtorskih vsebin partnerjev.
 • Uredništvo si pridružuje pravico preoblikovanja fotografije za potrebe spletnega mesta.

Izbrane prireditve bodo objavljene na naši spletni strani, nekatere večje ali relevantne bomo po svoji presoji delili tudi po drugih komunikacijskih kanalih (Facebook, Twitter), a sama prijava prireditve tega ne garantira.

Prav tako ne bodo objavljene prireditve, kjer od organizatorjev ne prejmemo uporabnih vhodnih podatkov in primerne fotografije za objavo, kot tudi tiste, ki zaradi prepoznega obveščanja (najmanj 2 tedna pred prireditvijo) s strani organizatorjev nimajo možnosti velikega dosega.

>> Nazaj na kazalo

5. Spletna prodaja produktov in storitev

Poleg turistične kartice, vodenih ogledov Ljubljane in doživljajskih programov vodenj, ki jih izvaja naša vodniška služba, Turizem Ljubljana v okviru tržne dejavnosti kot posrednik prodaja tudi produkte drugih pravnih oseb, v prvi vrsti tistih, ki za individualne turiste izvajajo vodene oglede, izlete in organizirane aktivnosti.

Na spletnem mestu Visit Ljubljana deluje »spletna trgovina doživetij«, v kateri so na prodaj izbrani produkti iz prodajnega portfelja Turizma Ljubljana. Produkti so na voljo za rezervacijo prek sistema za elektronske nakupe, ki je podprt z bazo podatkov o njihovi razpoložljivosti.

Turizem Ljubljana produkte, ki jih uvrsti v svojo spletno "trgovino doživetij", izbira v skladu s strateškimi cilji, ki zadevajo izvajanje tržne dejavnosti, pa tudi izvajanje promocije destinacije.

Produkti v spletni trgovini namreč predstavljajo izbrana doživetja destinacije, ki imajo izrazit vpliv tudi na pozicioniranje blagovne znamke pri ciljnih skupinah uporabnikov na ciljnih trgih, in s tem izrazito promocijsko vrednost.

Zato Turizem Ljubljana v spletno prodajo uvrsti le tiste produkte, za katere presodi, da najbolje ustrezajo prodajnim in promocijskim ciljem pozicioniranja destinacije ter njenih ključnih doživetij na ciljnih trgih.

Kriteriji za umestitev produktov v spletno trgovino so:

 • ponudnik ima v skladu s planom na področju tržne dejavnosti s Turizmom Ljubljana podpisano pogodbo o posredovanju pri prodaji,
 • produkt sodi med strateške razvojne prioritete Turizma Ljubljana (v primeru lastnih produktov ter produktov, ki se v okviru projektov zavoda razvijajo z zunanjimi partnerji),
 • prodajna zanimivost produkta glede na njegovo konkurenco in raznolikost ponudbe, s poudarkom na regiji Osrednja Slovenija in čim večji pokritosti celotne Slovenije
 • izvedljivost produkta za individualne goste (osnovni pogoji so minimum 2 osebi in organiziran povratni prevoz iz Ljubljane)
 • izvajanje izletov in komunikacija z uporabniki v raznolikih svetovnih jezikih,
 • prodajna zanimivost produkta za ciljne skupine gostov,
 • število izbranih produktov, ki so že v prodaji,
 • zanesljivost ponudnika produkta pri preteklem sodelovanju (produkt se mora izvajati pod dogovorjenimi pogoji in v dogovorjenih terminih),
 • rezultati prodaje že objavljenih produktov v pretekli sezoni.

Izvajalci izletov in ogledov odgovarjajo za točnost posredovanih podatkov uredništvu in za korektnost in doslednost izvajanja posameznih programov.

Za več informacij o pogojih za uvrstitev produktov v portfelj Turizma Ljubljana se lahko obrnete na Oddelek za pospeševanje prodaje.

>> Nazaj na kazalo

6. Objavljanje avtorskih vsebin partnerjev

Avtorske pravice za fotografsko in drugo avtorsko gradivo skladno z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; v nadaljevanju: ZASP), ki ga na spletnem mestu objavlja Turizem Ljubljana, pripadajo fotografom in drugim avtorjem, od katerih je Turizem Ljubljana skladno z določili ZASP predhodno odkupil materialne avtorske pravice. Pri tem gradivu uredništvo Turizma Ljubljana v skladu z določili ZASP poskrbi za navedbo avtorstva.

V primeru gradiva, ki ga pridobijo in ga Turizmu Ljubljana za objavo posredujejo partnerji, je odgovornost za prenos materialnih avtorskih pravic izključno na strani partnerjev. Turizem Ljubljana za objavljeno gradivo, ki ga pridobi od partnerjev, ne prevzema odgovornosti. Turizem Ljubljana tudi v primeru, ko pridobi fotografije oziroma druga avtorska gradiva od partnerjev, vedno skuša zagotoviti informacije o avtorju. V kolikor Turizem Ljubljana, kljub ravnanju, navedenem v prejšnji povedi, ne pridobi podatkov o avtorju, ravna skladno z določili ZASP, na način da navede tistega, ki je takšno delo izdal, oziroma, če tudi le-ta ni znan, navede tistega, ki je takšno delo objavil.

Odgovornost partnerjev je, da uredništvu sporočijo vse potrebne podatke za navedbo avtorstva, skladno z določili ZASP, ki jo uredništvo Turizma Ljubljana v tem primeru zagotovi. V kolikor le-tega partnerji Turizma Ljubljana ne storijo, uredništvo oziroma Turizem Ljubljana ne prevzema odgovornosti za navajanje avtorstva gradiva skladno z določili ZASP. V primeru, da se izkaže, da je bilo gradivo, pridobljeno s strani partnerjev, sporno z vidika avtorskih pravic, bo uredništvo po prejetem obvestilu to gradivo umaknilo iz objave. Ostalih pritožb iz tega naslova Turizem Ljubljana ne bo reševal, ampak bo usmeril na partnerja, ki je gradivo posredoval in domnevno ni upošteval uredniške politike Turizma Ljubljana.

Objavljanje avtorskih vsebin za promocijo prireditev

Organizator ali izvajalec prireditve Turizmu Ljubljana dostavi fotografsko gradivo za objavo v promocijske namene z navedbo nosilca avtorskih pravic/fotografa. Organizator prireditve zagotavlja, da uporaba gradiva ne krši določil ZASP ali licenc s strani tretjih strank. Uredništvo Turizma Ljubljana si pridružuje pravico do preoblikovanja fotografij (format, dimenzije, izrezi) za potrebe spletnega mesta. Turizem Ljubljana za objavljeno gradivo, ki ga pridobi od organizatorjev ali izvajalcev prireditev, ne prevzema odgovornosti. Turizem Ljubljana tudi v primeru, ko pridobi fotografije od organizatorjev ali izvajalcev prireditev, vedno skuša zagotoviti informacije o avtorju. Če Turizem Ljubljana, kljub ravnanju, navedenem v prejšnji povedi, ne pridobi podatkov o avtorju, ravna skladno z določili ZASP, na način da navede tistega, ki je takšno delo izdal, oziroma, če tudi le-ta ni znan, navede tistega, ki je takšno delo objavil.

Odgovornost organizatorja ali izvajalca prireditve je tudi, da uredništvu sporoči vse potrebne podatke za navedbo avtorstva, ki jo uredništvo v tem primeru zagotovi. Za napačno navedbo avtorstva v tem primeru Turizem Ljubljana ne odgovarja. V primeru, da se izkaže, da je bilo gradivo, pridobljeno s strani partnerjev, sporno z vidika avtorskih pravic, bo uredništvo po prejetem obvestilu to gradivo umaknilo iz objave. Ostalih pritožb iz tega naslova Turizem Ljubljana ne bo reševal, ampak jih bo usmeril na partnerja, ki je gradivo posredoval in domnevno ni upošteval uradniške politike Turizma Ljubljana.

Objavljanje avtorskih vsebin na družbenih omrežjih

Turizem Ljubljana v svojih objavah na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest) poleg fotografij, za katere je odkupil materialne avtorske pravice, uporablja tudi fotografije, ki so mu jih v promocijske in nekomercialne namene objave posredovali partnerji ali organizatorji oziroma izvajalci prireditev.

V svojih objavah na družbenih omrežjih Turizem Ljubljana ne navaja avtorstva teh fotografij, saj to znotraj platform družbenih omrežij ni omogočeno na privzet način. V primerih, ko Turizem Ljubljana na svojih straneh na družbenih omrežjih deli objave drugih avtorjev, pa je vir fotografij razviden iz izvorne objave na družabnem omrežju. V teh primerih je vsa odgovornost za avtorske pravice uporabljenega gradiva izključno na strani pravne ali fizične osebe, ki je deljeno objavo ustvarila. Pri tem je potrebno upoštevati, da fotografija oziroma drugo avtorsko delo, ki je objavljeno na družabnem omrežju postane skladno s splošnimi pogoji družabnih omrežij na voljo za brezplačno distribuiranje vsem, ki do takšnega objavljenega gradiva dostopajo.

>> Nazaj na kazalo

Ljubljana, 6.4.2018