Vodniška služba Turizma Ljubljana

Javni zavod Turizem Ljubljana v skladu z Odlokom o turističnem vodenju v MOL, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije št. 54/2010, izvaja strokovno vodenje na območju Mestne občine Ljubljana in ima organizirano vodniško službo za lokalne turistične oglede mesta. Trenutno je v naš register lokalnih turističnih vodnikov za Ljubljano vpisanih 131 vodnikov, ki so pridobili licenco za vodenje po prestolnici.

Kako pridobiti licenco lokalnega turističnega vodnika?

Turizem Ljubljana organizira 72-urni tečaj za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika . Po končanem tečaju udeleženci opravljajo teoretični in praktični preizkus znanja. Tečaj vključuje predavanja o naslednjih temah:

  • Arheološki spomeniki Ljubljane,
  • Zgodovina,
  • Umetnostna zgodovina in arhitektura Ljubljane,
  • Vključevanje okolice Ljubljane v turistično ponudbo mesta,
  • Predstavitev aktivnosti Ljubljane kot trajnostno naravnane destinacije,
  • Geografija in urbanistični razvoj mesta,
  • Kulturna ponudba v Ljubljani,
  • Muzeji v Ljubljani,
  • Tehnika in način vodenja

Strokovno vodenje poteka v 16 jezikih, in sicer:

Slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, portugalščina, nizozemščina, ruščina, češčina, romunščina, madžarščina, poljščina, srbščina, hrvaščina, japonščina.

Dodatne informacije

Alenka Štular, vodja vodniške službe
T: +386 (0)1 306 12 30
E: alenka.stular(at)visitljubljana.si