Zelene nabavne verige in Borza lokalnih živil

V projektu Zelene nabavne verige se spodbuja uporabo lokalnih sestavin v kulinariki pri lokalnih turističnih ponudnikih ter širše. V okviru projekta dvakrat letno poteka Borza lokalnih živil.

Projekt smo pričeli izvajati leta 2015 s ciljem povečati delež jedi in pijač iz lokalno pridelanih sestavin v turistični ponudbi Ljubljane. Zeleno zaledje mesta z več kot 800 kmetijami, ki oskrbujejo mesto s svojimi pridelki, smo tako povezali s turističnimi ponudniki v njem.

Cilj projekta je dosegati trajnostne učinke, med njimi skrajšati oskrbovalne verige in s tem njihov ogljični odtis ter zmanjšati porabo gnojil in drugih kemičnih sredstev, obenem pa spodbuditi lokalno malo gospodarstvo.

Borza lokalnih živil

Foto: RRA LUR

V okviru projekta od leta 2018 organiziramo Borzo lokalnih živil, na kateri povezujemo lokalne pridelovalce z gostinci, hotelirji, predstavniki osnovnih šol in vrtcev ter drugih javnih zavodov iz Ljubljanske urbane regije.

Borza lokalnih živil je v smislu trajnostnega razvoja nadgradnja projekta Zelene nabavne verige, saj širi zavest o pomenu lokalno pridelanih sestavin tudi izven področja turistične ponudbe.

V sklopu Dnevov slovenske uprave, ki jih organizira Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, je Turizem Ljubljana za izvedbo Borze lokalnih živil prejel nagrado Premik naprej 2018 za najboljšo izboljšavo v javni upravi.

Borzo lokalnih živil Turizem Ljubljana organizira v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana in Zavodom Ekometer.

Ljubljanski zajtrk

Iz jedi, ki izhajajo iz zelenih nabavnih verig, je sestavljen tudi Ljubljanski zajtrk, ki ga ponujajo različni hoteli in restavracije.

Ljubljanski zajtrk