V skladu z vizijo Turizma Ljubljana bo Ljubljana do leta 2020 na mednarodnem trgu prepoznana kot doživljajsko bogata evropska mestna turistična destinacija, kot mesto za aktivna in romantična doživetja in za poslovna srečanja skozi vse leto. Ob tem bo Ljubljana ostala mesto z visoko kakovostjo bivanja in prijetno atmosfero za vse njene prebivalce, obiskovalce in turiste.

Ker verjamemo, da so obiskovalci mesta lahko zadovoljni le, če so zadovoljni tudi meščani, Na Turizmu Ljubljana vsako leto spremljamo zadovoljstvo prebivalcev Ljubljane s turizmom. Enkrat letno organiziramo tudi delavnice, na katerih jim predstavimo našo vizijo razvoja, hkrati slišimo tudi njihove predloge in želje.

Na Turizmu Ljubljana si prizadevamo za povečanje dodane vrednosti turizma in doseganje trajnostne rasti skozi visokokakovostne zelene in inovativne produkte, ki bodo prispevali tudi k pozicioniranju Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja. Naša vizija je usklajena s krovno vizijo slovenskega turizma na državni ravni.

Na Turizmu Ljubljana razvijamo, promoviramo in tržimo naslednje nosilne turistične produkte:

Kulturni turizem

Produkt kulturnega turizma je tesno povezan z najpogostejšim motivom za prihod tujih gostov, ki je t.i. »city break« ali kratke mestne počitnice. Tovrstni gostje se zanimajo za zgodovinsko dediščino, obiskovanje muzejev in galerij, koncertov in različnih prireditev.

Glavni produkt, ki združuje različne kulturne institucije, je turistična kartica Ljubljana Card, s katero lahko gostje brezplačno obiščejo večino muzejev in galerij in drugih znamenitosti, se pridružijo vodenemu ogledu mesta, uporabljajo javni potniški promet in še mnogo več.

Na Turizmu Ljubljana organiziramo in tržimo vodene oglede mesta, na katerih gostje spoznavajo našo arhitekturno dediščino ter odkrivajo avtentične zgodbe Ljubljane. Med njimi posebej izstopa zgodba o Plečnikovi Ljubljani, ki jo med drugim predstavljamo v inovativnem vodenem ogledu Brko tura.

Kulinarični turizem

Blagovna znamka Gourmet Ljubljana pooseblja kreativno in živahno kulinarično dogajanje v mestu. Pod njenim okriljem se odvija vse več prireditev, med njimi festival November Gourmet Ljubljana, European Food Summit in Brina, festival džina.

Ponudbo lokalnih jedi promoviramo v okviru blagovne znamke Okusi Ljubljane. Lokalne jedi iz doma pridelanih sestavin ponuja več kot 50 restavracij. Najboljše restavracije v Ljubljani in bližnji okolici v sodelovanju z mednarodno priznanim kulinaričnim vodičem Gault Millau prejmejo Znak ljubljanske kakovosti. Na Turizmu Ljubljana tržimo tudi kulinarične oglede Ljubljane in izlete po Sloveniji.

Športni turizem

Športni turizem obsega tako ponudbo rekreacije v mestu in okolici (predvsem pohodništvo in kolesarjenje) kot športne dogodke, v katerih vidimo velik potencial.
Organiziramo in tržimo vodene oglede oz. doživetja, ki so športno obarvana, npr. kolesarski ogledi, tekaški in ogled z nordijskimi palicami.

V regiji je že nekaj golf igrišč, razvija se tudi ribištvo. V naslednjih letih bomo v regiji intenzivno delali na razvoju pohodništva in kolesarjenja, kar obsega tako razvoj ustrezne infrastrukture kot produkte.

Trajnostni turizem

Ljubljana je izrazito trajnostno usmerjeno mesto, kar je ena izmed naših razlikovalnih posebnosti. Izjemen pomen pri tem ima naziv Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016.

Ljubljana je tudi primer dobre prakse na področju trajnostnega turizma. Turizem Ljubljana koordinira vrsto mednarodno odmevnih in nagrajenih projektov, kot so zelene nabavne verige, pridobivanje ekoloških certifikatov v nastanitvenih objektih itd.

Velika večina doživljajskih vodenih ogledov mesta je trajnostno naravnana, saj se odvija bodisi peš ali s kolesom. V doživetja vedno vključujemo lokalno hrano in pijačo. S preusmerjanjem turističnih tokov iz centra mesta pa prispevamo k boljši kvaliteti življenja v Ljubljani in okolici.

Luksuzni turizem

Luksuzni turizem predstavlja na drugačen način organizirane in marketinško predstavljene produkte. Svetovni trendi v tem segmentu nakazujejo premik od dobrin (npr. luksuzni hoteli, križarjenja, luksuzni izdelki) k doživetjem. Njihovi skupni imenovalci so: individualno oz. custom made, zasebno, avtentično, neponovljivo, varno, zeleno in družbeno odgovorno.

Na Turizmu Ljubljana načrtujemo razvoj tovrstnih produktov, kakršen je na primer večerja na ladjici na reki Ljubljanici s priznanim ljubljanskim chefom.

Poslovni turizem

Poslovni turizem, ki ga razvija in trži Kongresni urad Ljubljane pri Turizmu Ljubljana, v destinacijo privablja goste z visoko potrošnjo in dodano vrednostjo. Industrija srečanj (meetings industry) zajema vse oblike poslovnih srečanj, ki se delijo na:

  • znanstveno-strokovni segment oziroma tržišče združenj (konference, kongresi, simpoziji…)
  • korporativni segment (poslovne konference, motivacijska potovanja – incentive programi, predstavitve proizvodov, strokovni sejmi…).

Strateški dokumenti (PDF)

Ostali ključni dokumenti (PDF)