Zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji koronavirusa in Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki ga je sprejela Vlada RS dne 16.3.2020, je nudenje nastanitev gostom prepovedano.

Odlok Vlade RS prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje hotelov za goste. Kar zadeva tuje goste, ki so ostali v nastanitvenih obratih in se ne morejo vrniti domov, pa je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. V tovrstnih primerih upoštevajte navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.

Ajpes obvešča vse izvajalce nastanitvenih zmogljivosti, da sprememba statusa (iz aktiven v neaktiven) v Registru nastanitvenih obratov ni potrebna.

V primerih morebitne nastanitve zdravstvenih delavcev, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih, se njihovo bivanje evidentira s prijavo v sistem eTurizem tako, da se v njem izbere oprostitev turistične takse iz razloga: »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč«.

Za več informacij o izvajanju Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom vam predlagamo, da spremljate pogosta vprašanja na to temo na strani Vlade RS.