1. Splošne določbe

Nagradno igro organizira Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana (v nadaljevanju organizator). V nagradni igri sodeluje vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook. Nagradna igra poteka na družbenih omrežjih od 4.6.2021 do vključno 15.7.2021. V nagradno igro se vključujejo objave, ki so objavljene od vključno 4.6.2021 do vključno 15.7.2021. Nagradna igra se organizira z namenom promocije Ljubljane in njenih doživetij, ki jih identificirajo uporabniki družbenih omrežij. Eden izmed ključnih ciljev je pridobitev več sledilcev na našem družbenem omrežju in krepitev vplivnostnega marketinga na najboljši možen način prek mnenj uporabnikov, ki jim drugi uporabniki (prijatelji) družbenih omrežij verjamejo in zaupajo.

2. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook (fizične osebe nad 18 let), ki imajo kreiran uporabniški račun.
Sodelujoči morajo odgovoriti na nagradno vprašanje v komentarju pod objavo, slediti @visitljubljana profilu in ponudniku doživetja ter javno deliti objavo nagradne igre.
Državljanstvo uporabnikov ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje.
Vsak udeleženec lahko sodeluje večkrat.
Nagradna igra se izvede vsak petek med 4.6.2021 in 15.7.2021 na sedežu organizatorja Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana. Strokovna komisija vsak četrtek razglasi nagrajenca v komentarju objave. Strokovno komisijo sestavljajo Simona Flego, Lara Selko in Urša Plajbes Kotnik.

3. Opis nagrade

Nagrada je v manjši vrednosti do 42,00 EUR, zato se v skladu Z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade.

4. Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrade

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko komentarja objavljenega pod objavo nagradne igre. V primeru, da se nagrajenec v roku 72 ur po poslanem obvestilu ne javi, izgubi pravico do nagrade. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti v roku 10 dni po potrditvi in posredovanju osebnih podatkov za dostavo preko navadne pošiljke Pošte Slovenije. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

5. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Turizem Ljubljana. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci, v primeru da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook strani @visitljubljana.

6. Odgovornost in reklamacije

Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom onemogočajo sodelovanje v nagradni igri. Za tovrstne vzroke organizator tudi ne odgovarja.

7. Seznanjenost s pravili nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.visitljubljana.com. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na www.visitljubljana.com.

8. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.