• Konzorcij Kongresnega urada Ljubljane (KUL)

    Kongresni urad Ljubljana, ki deluje znotraj Turizma Ljubljana, je nosilec destinacijskega povezovalnega modela, poimenovanega »Konzorcij KUL«.

  • Ambasadorski klub Ljubljana

    Kongresni urad Ljubljana, ki deluje znotraj Turizma Ljubljana, je v letu 2019 ustanovil Ambasadorski klub Ljubljana, v katerem sodelujejo kongresni ambasadorji našega mesta.