Ambasadorski klub Ljubljana

Kongresni urad Ljubljana, ki deluje znotraj Turizma Ljubljana, je v letu 2019 ustanovil Ambasadorski klub Ljubljana, v katerem sodelujejo kongresni ambasadorji našega mesta.

Njegov namen je nadgraditi promocijo Ljubljane na področju mednarodnih srečanj ter podpirati slovenske znanstvenike, strokovnjake, zdravnike, profesorje, raziskovalce, gospodarstvenike, športnike in druge posameznike, ki so člani mednarodnih združenj na svojem področju in si prizadevajo v Ljubljano pripeljati mednarodne dogodke.

Vanj so vključeni tisti strokovnjaki, ki so bili najbolj zaslužni za pridobitev odmevnih mednarodnih dogodkov v Ljubljani v preteklem obdobju.

Izkušnje njegovih članov so neprecenljiv vir navdiha, pa tudi povsem praktičnih napotkov kako pridobiti in organizirati uspešen večji dogodek na mednarodni ravni. Zgodbe o uspešno izvedenih dogodkih prispevajo k razumevanju oblik podpore organizatorjem srečanj ter ozaveščajo o pomenu kongresov za mesto in za slovensko znanost.

Ambasadorski klub Ljubljana je povezan s Slovenskim ambasadorskim programom, ki ga vodi Kongresni urad Slovenije ob podpori Slovenske turistične organizacije.

Kongresni ambasadorji ponujajo zgled, za katerega upamo, da bo spodbudil mlade k aktivnemu delovanju v mednarodnih združenjih.

Več informacij o delu Kongresnega urada Ljubljane >

Predstavljeni prvi Kongresni ambasadorji in ambasadorke Slovenije

Zaživel je Slovenski ambasadorski program, ki je nastal pod okriljem Slovenskega kongresnega urada ob podpori Slovenske turistične organizacije in v tesnem partnerstvu s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana (KUL). V projekt se je aktivno vključilo še 16 partnerjev.

14.11.2019 Preberite več