Kulturne četrti Ljubljane

Na Turizmu Ljubljana si v sodelovanju s prebivalci različnih mestnih četrti in predstavniki kreativnega sektorja prizadevamo spodbuditi razvoj prepoznavnih kulturno umetniških četrti.

Projekt sodi v okvir razvoja trajnostnega turizma v mestu. Njegov osnovni cilj je prispevati k izboljšanju ponudbe v območjih izven centra mesta (kulturnih četrteh) in s tem oživiti tamkajšnji utrip. Skladno z izboljšanjem kakovosti bivanja bodo kulturne četrti postale zanimive tudi za turiste, ki danes v Ljubljani ostajajo dlje časa in si želijo doživeti več njenih obrazov.

Koncept kulturnih četrti smo izbrali zato, ker je Ljubljana mesto z izjemnim potencialom na tem področju. Kulturne četrti se že spontano oblikujejo v določenih predelih mesta. Obenem so četrti nekaj, kar je zanimivo tako obiskovalcem kot prebivalcem mesta, saj so obvladljive in na dosegu koraka, združujejo možnosti različnih doživetij in odražajo pristen utrip mesta.

Foto: Matej Perko

V skladu s tem si prizadevamo za:

  • oživitev kulturne ponudbe izven središča mesta
  • izboljševanje kakovosti bivanja v Ljubljani za meščane
  • profiliranje ponudbe kulturnih četrti za domače in tuje izbrane ciljne skupine
  • boljšo ponudbo kakovostnih dogodkov na javnih površinah
  • izboljšanje kakovosti izkušnje za izbrane tipe turistov
  • povečanje obiska kulturne ponudbe na območjih kulturnih četrti
  • repozicioniranje Ljubljane kot kulturno-turistične destinacije s poudarkom na živi lokalni ustvarjalnosti

Oblikovanje kulturnih četrti razvijamo v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo in kulturnimi ustvarjalci. Cilj je, da kulturne četrti sobivajo kot sodobna, strpna in odprta lokalna skupnost, kjer je kvaliteta življenja na prvem mestu. Tovrsten razvoj spodbuja željo po obisku pri novih tipov turistov, ki niso množični, so ozaveščeni glede lokalnega načina življenja in cenijo družbeno odgovornost ter trajnost.

Ideja projekta je, da bi kulturne četrti zaživele kot mesta v malem s celostno ponudbo za obiskovalca, ki bo obsegala elemente lokalnega življenja kot so nepremična kulturna dediščina, športne aktivnosti, kulturne in umetniške prireditve, kulinarična ponudba in drugo. Identifikacijske točke posameznih kulturnih četrti bodo delovale na ravneh lokalnega, tradicionalnega, globalnega, ekološkega in izkustvenega.