RDO Osrednja Slovenija

Turizem Ljubljana deluje tudi kot regionalna destinacijska organizacija, ki skrbi za promocijo in podporo razvoju turistične ponudbe na širšem območju regije Osrednja Slovenija.

Skupna vizija regije Osrednja Slovenija je postati najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji. RDO Osrednja Slovenija je v slovenskem merilu vzorčen primer dobro organizirane regionalne destinacijske organizacije. Njena ponudba postaja vse bolj prepoznavna tudi v tujini.

Turistični razvoj in promocija krajev v regiji sovpadata z enim glavnih strateških ciljev Turizma Ljubljana: razpršitvijo turističnih tokov iz središča mesta. Območje regije predstavlja zeleni prag slovenske prestolnice in ponuja odlične možnosti za trženje ter nadaljnji razvoj produktov, ki se vežejo na počitnice v naravi, spoznavanje lokalne kulture in kulinarike ter na aktiven oddih (predvsem pohodništvo in kolesarjenje).

Projekti, ki se izvajajo v okviru RDO, obsegajo:

  • razvoj in oblikovanje aktivnih in zelenih turističnih produktov na območju regije,
  • promocijske aktivnosti kot so spletna promocija ponudbe regije, predstavitve na turističnih sejmih in borzah, študijske ture za novinarje ter občasne kampanje z vplivneži,
  • trženjska (coaching) podpora lokalnim skupnostim pri razvoju in trženju lokalne turistične ponudbe.

Organiziranost RDO Osrednja Slovenija

Regijo sestavlja 26 občin (vključno z Mestno občino Ljubljana), združenih pod okriljem Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Vse aktivnosti RDO Osrednja Slovenija, ki jih izvajamo na Turizmu Ljubljana, so usklajene s strateškimi usmeritvami RRA LUR. Potrjuje jih svet županov regije, podrobnejši operativni plan pa obravnava forum RDO, ki ga sestavljajo predstavniki občin v regiji. Za izvedbo skrbi regijski koordinator, zaposlen na Turizmu Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana (MOL) kot največja občina zagotavlja 74% sredstev za delovanje RDO, preostalih 26% sredstev pa ob upoštevanju ključa, ki je bil določen za razrez stroškov (število prebivalcev in število turističnih ležišč v posamezni občini) prispeva 25 občin, ki tvorijo Ljubljansko urbano regijo.

Strateški dokumenti RDO Osrednja Slovenija

- Strategija razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija 2017-2022 (PDF) >

- Poročilo o izvajanju aktivnosti v letu 2019 (PDF) >