Zelena shema slovenskega turizma

Ljubljana je prejemnica zlatega znaka Slovenia Green Destination Gold, slovenskega certifikata zelene destinacije v okviru najvišje, zlate kategorije.

Kaj je zelena shema slovenskega turizma?

Foto: Dunja Wedam

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno – kulturno in naravno okolje.

Več o zeleni shemi lahko izveste na spletni strani Slovenia Green.

Kazalniki trajnostnega turizma v Ljubljani

Foto: Dunja Wedam

Ljubljana je leta 2015 prejela zlati znak Slovenia Green Destination Gold kot prva destinacija v Sloveniji. Postopek za pridobitev znaka znova steče vsaka 3 leta in temelji na trajnostnih merilih in indikatorjih, ki so razvrščeni na naslednja področja:

  • destinacijski menedžment,
  • narava in pokrajina,
  • okolje in podnebje,
  • kultura in tradicija,
  • družbena klima
  • poslovanje turističnih podjetij.

Naj spomnimo, da se je ocenjevanje potencialov trajnostnega turizma v Ljubljani po globalno priznanih trajnostnih indikatorjih začelo že leta 2014, in sicer smo izvedli ocenjevanje na podlagi evropskih (ETIS) in globalnih (GSTC) indikatorjev, ki predstavljajo tudi osnovo Zelene sheme slovenskega turizma.

Zaradi naše trajnostne usmerjenosti in aktivnosti se je Ljubljana doslej že kar štirikrat pojavila na seznamu 100 najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, Global Top 100 Sustainable Destinations.

Več o trajnostnem turizmu v Ljubljani lahko izveste tukaj.

Trajnostno poročilo 2017-2018

Ključne ukrepe na področju trajnosti v letih 2017 in 2018 smo združili v trajnostno poročilo.

Preberite poročilo (PDF) >