Ljubljanska kakovost

V okviru projekta Ljubljanska kakovost Turizem Ljubljana vsaki dve leti izvaja ocenjevanje turistične ponudbe. Strokovna komisija ponudnike ocenjuje po skrbno pripravljenih kriterijih ter po metodi "skritega gosta". Najbolje ocenjeni med njimi prejmejo. Znak ljubljanske kakovosti ter oceno kakovosti.

Ljubljanska kakovost 2015

Strokovna komisija je v letu 2014 ocenila 64 gostinskih lokalov v Ljubljani, 27 gostinskih lokalov v regiji Osrednja Slovenija ter 378 trgovin v mestnem središču Ljubljane.  

Oglejte si seznama prejemnikov Znaka ljubljanske kakovosti 2015:

Izbor kakovosti Ljubljana 2012

Ocenjevanje gostinskih lokalov in trgovin v ožjem mestnem središču

Letos bomo ponovno izvedli ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov v Ljubljani in vseh trgovin v ožjem mestnem središču Ljubljane. Namen ocenjevanja je pospeševanje rasti kakovosti turistične, trgovske in druge spremljajoče ponudbe ter izpostaviti določen segment ponudnikov nadpovprečne kakovosti.

Ocenjevanje bo potekalo v obdobju marec-september 2012. Trgovine in gostinski lokali se bodo ocenjevali večkrat. Po prvem krogu ocenjevanja bodo vodje ocenjevanj pripravili poročilo in ga predložiti naročniku Turizmu Ljubljana, ki ga skupaj s Komisijo za kakovost, ki deluje v okviru Turizma Ljubljana, pregleda in poda morebitne pripombe, oziroma usmeritve ocenjevalcem za nadaljnje delo. Prvo poročilo mora biti na Turizem Ljubljana posredovano najkasneje v treh mesecih po podpisu pogodbe oziroma naročilu.

Naslednji krogi ocenjevanja in končno poročilo pa mora naročnik prejeti najkasneje do konca septembra. Predvidoma v novembru mesecu bo župan Mestne občine Ljubljana najboljšim podelil priznanja-Izbor kakovosti Ljubljana 2012.

Lokali se bodo ocenjevali v skladu z dokumentom Znak kakovosti ljubljanskega turizma 2012. V tem dokumentu je predstavljen način ocenjevanja in priložen ocenjevalni listi za posamezne kategorije gostinskih lokalov. Za ocenjevanje trgovin so pripravljeni posebni ocenjevalni listi.

Dokumenti: